2 °C
  • PL
  • EN
  • DE
×

Wyszukaj w serwisie

Uwaga! Ostrzeżenie o przekroczeniu poziomu alarmowego dla pyłu zawieszonego PM 10

Marszałek Województwa Podkarpackiego informuje, że w dniu 7 grudnia br. na terenie Przemyśla wystąpiło przekroczenie poziomu alarmowego dla pyłu zawieszonego PM 10, wynoszącego 200 µg/m3

W dniu 8 grudnia nadal utrzymują się wysokie stężenia pyłu zawieszonego PM 10, a przyczyną tego przekroczenia są niekorzystne warunki atmosferyczne w tym: cisza wiatrowa, wysoka wilgotność powietrza oraz emisja z lokalnych systemów grzewczych i transportu samochodowego. Podwyższony poziom stężeń pyłu zawieszonego będzie się utrzymywał do czasu ustąpienia wspomnianych niekorzystnych warunków atmosferycznych. Zaleca się mieszkańcom, aby ograniczyli przebywanie poza pomieszczeniami w centrum miasta - na przekroczenia poziomu pyłu szczególnie wrażliwe są dzieci do lat dwóch, osoby mające problemy z układem oddechowym i układem krążenia, osoby o obniżonej odporności organizmu oraz osoby starsze.


Witold Wołczyk

Kancelaria Prezydenta Miasta
×

Zapisz się do newslettera

Wyrażam zgodę na przetwarzanie moich danych osobowych zgodnie z ustawą o ochronie danych osobowych w celu przesyłania newslettera. Podanie moich danych osobowych jest dobrowolne, ale niezbędne do realizacji usługi. Jestem świadomy/ma iż mam możliwość ich poprawiania, żądania zaprzestania ich przetwarzania lub wniesienia sprzeciwu wobec ich przetwarzania. Administratorem danych jest Gmina Miejska Przemyśl z siedzibą Rynek 1, 37-700 Przemyśl