13 °C
  • PL
  • EN
  • DE
×

Wyszukaj w serwisie

Uwaga! Ostrzeżenie o przekroczeniu poziomu alarmowego dla pyłu zawieszonego PM 10

Marszałek Województwa Podkarpackiego informuje, że w dniu 7 grudnia br. na terenie Przemyśla wystąpiło przekroczenie poziomu alarmowego dla pyłu zawieszonego PM 10, wynoszącego 200 µg/m3

W dniu 8 grudnia nadal utrzymują się wysokie stężenia pyłu zawieszonego PM 10, a przyczyną tego przekroczenia są niekorzystne warunki atmosferyczne w tym: cisza wiatrowa, wysoka wilgotność powietrza oraz emisja z lokalnych systemów grzewczych i transportu samochodowego. Podwyższony poziom stężeń pyłu zawieszonego będzie się utrzymywał do czasu ustąpienia wspomnianych niekorzystnych warunków atmosferycznych. Zaleca się mieszkańcom, aby ograniczyli przebywanie poza pomieszczeniami w centrum miasta - na przekroczenia poziomu pyłu szczególnie wrażliwe są dzieci do lat dwóch, osoby mające problemy z układem oddechowym i układem krążenia, osoby o obniżonej odporności organizmu oraz osoby starsze.


Witold Wołczyk

Kancelaria Prezydenta Miasta
Opublikował:  | Data publikacji: 08-12-2010 15:38
Modyfikował:  | Data modyfikacji: 25-01-2011 13:32