18 °C
  • PL
  • EN
  • DE
×

Wyszukaj w serwisie

Komunikat Powiatowego Inspektora Nadzoru Budowlanego dla Miasta Przemyśla

Komunikat

Powiatowego Inspektora Nadzoru Budowlanego dla Miasta Przemyśla

skierowany do

Właścicieli, Zarządców i Administratorów obiektów budowlanych
w sprawie nałożenia obowiązku usuwania śniegu i lodu

 

W związku z nastaniem okresu zimowego, możliwością powstawania niekorzystnych warunków meteorologicznych powodujących intensywne opady śniegu,

przypominam właścicielom, zarządcom i administratorom obiektów budowlanych

o obowiązku usuwania śniegu i lodu

z dachów, rynien, balkonów i innych elementów obiektów budowlanych. Nie usuwanie nadmiernej warstwy śniegu może spowodować przeciążenie konstrukcji, a przez to doprowadzić do katastrofy budowlanej.
Przypominam, iż zgodnie z art. 5 ust. 2 oraz art. 61 ustawy Prawo Budowlane właściciel lub zarządca obiektu winien utrzymywać obiekt w stanie zapewniającym między innymi bezpieczeństwo konstrukcji i bezpieczeństwo użytkowania obiektu oraz w razie wystąpienia czynników zewnętrznych oddziaływujących na obiekt związanych m.in. z działaniem sił natury (np. intensywne opady atmosferyczne), w wyniku których następuje uszkodzenie obiektu budowlanego lub bezpośrednie zagrożenie takim uszkodzeniem, mogące spowodować zagrożenie życia lub zdrowia ludzi,

zapewnić dochowując należytej staranności, bezpieczne użytkowanie obiektu.

Nie zastosowanie się do w/w obowiązku skutkować będzie zastosowaniem przepisów karnych.

Powiatowy Inspektor
Nadzoru Budowlanego
dla Miasta Przemyśla

 

Opublikował:  | Data publikacji: 07-12-2010 10:55
Modyfikował:  | Data modyfikacji: 08-02-2011 09:44