8 °C
  • PL
  • EN
  • DE
×

Wyszukaj w serwisie

Sprawozdanie z wyników projektu Barometr miast

Barometr Miast to Projekt realizowany przez firmę PB Online Sp. z o.o. z Wrocławia. Jest to firma badawcza, prowadząca badania marketingowe metodą kwestionariusza zamieszczanego w Internecie poprzez platformę www.portalbadan.pl


Firma prezentuje wyniki badania, w którym uczestniczyli mieszkańcy Przemyśla. Zebrano ponad 478 ankiet na podstawie, których został opracowany raport. Wyniki przedstawione są w formie Excel (dane zbiorcze + wykres). Poszczególne obszary badawcze przedstawione zostały w kolejnych arkuszach Excelu. Zachęcamy do analizy raportu. Zgromadzone dane pozwolą na uzyskanie informacji co należy jeszcze zmienić w naszym mieście i jakie są potrzeby i oczekiwania mieszkańców.


Badanie nie zostało zakończone, można nadal wyrażać swoje opinie w kwestiach dotyczących oferty: edukacyjnej, kulturalnej i rekreacyjnej miasta, infrastruktury technicznej, poziomu bezpieczeństwa oraz pracy administracji lokalnej.

W badaniu można wziąć udział, poprzez kliknięcie w baner OCEŃ NASZE MIASTO i wypełnienie ankiety internetowej. Mieszkańcy mogą podzielić się swoimi opiniami, a władze miasta otrzymają na ich podstawie raport. Wyniki posłużą opracowaniu rankingu atrakcyjności polskich małych i średnich miast.


Opr. Anna Gremska
Wydział Kultury, Promocji i Turystyki

Opublikował:  | Data publikacji: 01-12-2010 13:35
Modyfikował:  | Data modyfikacji: 17-02-2011 13:53