13 °C
  • PL
  • EN
  • DE
×

Wyszukaj w serwisie

Robert Choma ambasadorem akcji „Biała wstążka” w Przemyślu

Robert Choma Prezydent Miasta Przemyśla otrzymał „Białą Wstążkę” będącą symbolem ogólnopolskiej akcji zorganizowanej po raz pierwszy w Przemyślu. Jej koordynatorem w mieście i na terenie powiatu przemyskiego jest Specjalistyczny Ośrodek Wsparcia dla Ofiar Przemocy w Rodzinie w Korytnikach. W obecności dyrektora ośrodka Piotra Hryniszyna i pracowników wręczane są wstążki samorządowcom i osobom, które wspierają tę inicjatywę.
Tegoroczna edycja odbywa się pod hasłem „Twoja niemoc – rodzi przemoc”. Celem kampanii jest rozpoczęcie społecznej debaty i dyskusji na temat przemocy wobec kobiet oraz wspieranie działań na rzecz jej przeciwdziałania. Kampania została stworzona przez mężczyzn i jest przede wszystkim do nich skierowana. Zmierza do włączenia ich w przeciwdziałanie przemocy wobec kobiet. Kampania trwa od 25 listopada do 6 grudnia. W tym czasie, mężczyźni biorący w niej udział, noszą białe wstążki symbolizujące zobowiązanie do przerwania milczenia w kwestiach przemocy wobec kobiet i powstrzymania się od wszelkich form jej stosowania.
W roku 1999 Organizacja Narodów Zjednoczonych uznała dzień 25 listopada za Międzynarodowy Dzień Walki z Przemocą Wobec Kobiet, a biała wstążka stała się jego symbolem. Akcja ta prowadzona jest obecnie w 55 krajach. W przyszłym tygodniu odbędzie się oficjalne zakończenie akcji i konferencja podsumowująca przemyską edycję.

Rafał Porada
Kancelaria Prezydenta Miasta

JPGRobert Choma ambasadorem akcji „Biała wstążka” (515,80KB)

JPGRobert Choma ambasadorem akcji „Biała wstążka” (373,93KB)

Opublikował:  | Data publikacji: 01-12-2010 10:24
Modyfikował:  | Data modyfikacji: 08-02-2011 09:44