20 °C
  • PL
  • EN
  • DE
×

Wyszukaj w serwisie

Utworzono infolinię dla osób pokrzywdzonych przemocą

W dniu 29 listopada 2010 r. zostało podpisane porozumienie Ministra Sprawiedliwości, Komendanta Głównego Policji oraz Dyrektora Państwowej Agencji Rozwiązywania Problemów Alkoholowych dotyczące utworzenia i funkcjonowania telefonu interwencyjno-informacyjnego.
Celem utworzenia specjalnej infolinii ma być wszechstronna i skuteczna pomoc osobom pokrzywdzonym przestępstwem ze strony osób uprzednio skazanych za czyny z użyciem przemocy lub groźby jej użycia, w szczególności sprawców przemocy domowej.
Telefon interwencyjno-informacyjny będzie prowadzony przez Państwową Agencję Rozwiązywania Problemów Alkoholowych, w ramach ogólnopolskiego numeru Niebieskiej Linii 0 801 12-00-02 i rozpocznie swoje funkcjonowanie w tym charakterze po 1 stycznia 2011 r.

Więcej informacji na stronie internetowej www.parpa.pl oraz www.niebieskalinia.info.

Zapraszamy także do zapoznania się ze zmianami w ustawie o przeciwdziałaniu przemocy w rodzinie.

Opublikował:  | Data publikacji: 30-11-2010 13:05
Modyfikował:  | Data modyfikacji: 16-12-2011 10:56