2 °C
  • PL
  • EN
  • DE
×

Wyszukaj w serwisie

Pomoc osobom bezdomnym w zimie

W dniu 27 października 2010 r. w Urzędzie Miejskim w Przemyślu odbyło się posiedzenie Miejskiego Zespołu Zarządzania Kryzysowego poświęcone zapewnieniu właściwego poziomu bezpieczeństwa mieszkańców miasta Przemyśla w okresie zimy 2010/2011.
W spotkaniu wzięli udział przedstawiciele: Urzędu Miejskiego, Zarządu Dróg Miejskich, Miejskiego Przedsiębiorstwa Energetyki Cieplnej, Przedsiębiorstwa Wodociągów i Kanalizacji, Rejonowego Zakładu Energetycznego PGE, Komendy Miejskiej Państwowej Straży Pożarnej, Komendy Miejskiej Policji, Inspektora Nadzoru Budowlanego, Straży Miejskiej, Straży Kolei, Schroniska dla Bezdomnych im. św. Brata Alberta, Polskiego Czerwonego Krzyża.
Wśród wielu spraw poruszanych w trakcie spotkania, dużo uwagi poświęcono koordynacji działań służb miejskich ukierunkowanych na pomoc osobom bezdomnym. W tym celu został m.in. przygotowany plakat informujący o wszelkich możliwych formach pomocy
na terenie miasta, z których mogą skorzystać osoby bezdomne.

DOTPlakat do pobrania-Pomoc osobom bezdomnym

JPGPlakat

×

Zapisz się do newslettera

Wyrażam zgodę na przetwarzanie moich danych osobowych zgodnie z ustawą o ochronie danych osobowych w celu przesyłania newslettera. Podanie moich danych osobowych jest dobrowolne, ale niezbędne do realizacji usługi. Jestem świadomy/ma iż mam możliwość ich poprawiania, żądania zaprzestania ich przetwarzania lub wniesienia sprzeciwu wobec ich przetwarzania. Administratorem danych jest Gmina Miejska Przemyśl z siedzibą Rynek 1, 37-700 Przemyśl