15 °C
  • PL
  • EN
  • DE
×

Wyszukaj w serwisie

Pomoc osobom bezdomnym w zimie

W dniu 27 października 2010 r. w Urzędzie Miejskim w Przemyślu odbyło się posiedzenie Miejskiego Zespołu Zarządzania Kryzysowego poświęcone zapewnieniu właściwego poziomu bezpieczeństwa mieszkańców miasta Przemyśla w okresie zimy 2010/2011.
W spotkaniu wzięli udział przedstawiciele: Urzędu Miejskiego, Zarządu Dróg Miejskich, Miejskiego Przedsiębiorstwa Energetyki Cieplnej, Przedsiębiorstwa Wodociągów i Kanalizacji, Rejonowego Zakładu Energetycznego PGE, Komendy Miejskiej Państwowej Straży Pożarnej, Komendy Miejskiej Policji, Inspektora Nadzoru Budowlanego, Straży Miejskiej, Straży Kolei, Schroniska dla Bezdomnych im. św. Brata Alberta, Polskiego Czerwonego Krzyża.
Wśród wielu spraw poruszanych w trakcie spotkania, dużo uwagi poświęcono koordynacji działań służb miejskich ukierunkowanych na pomoc osobom bezdomnym. W tym celu został m.in. przygotowany plakat informujący o wszelkich możliwych formach pomocy
na terenie miasta, z których mogą skorzystać osoby bezdomne.

DOTPlakat do pobrania-Pomoc osobom bezdomnym

JPGPlakat

Opublikował:  | Data publikacji: 29-11-2010 12:07
Modyfikował:  | Data modyfikacji: 19-05-2011 10:25