10 °C
  • PL
  • EN
  • DE
×

Wyszukaj w serwisie

I sesja Rady Miejskiej w Przemyślu

I sesja Rady Miejskiej w Przemyślu odbędzie się w dniu 2 grudnia 2010 r. (czwartek) o godz. 9.00 w sali nr 18 Urzędu Miejskiego w Przemyślu, Rynek 1.


Porządek posiedzenia:
1. Otwarcie sesji i stwierdzenie prawomocności obrad.
2. Informacja o przebiegu i wynikach wyborów do Rady Miejskiej w Przemyślu i bezpośrednich wyborów Prezydenta Miasta Przemyśla.
3. Wręczenie zaświadczeń o wyborze dla nowowybranych radnych do Rady Miejskiej w Przemyślu oraz Prezydenta Miasta Przemyśla przez Przewodniczącego Miejskiej Komisji Wyborczej w Przemyślu.
4. Zrzeczenie się mandatu radnego.
5. Złożenie ślubowania przez radnych.
6. Wybór Przewodniczącego Rady Miejskiej w Przemyślu:
a) powołanie Komisji Skrutacyjnej,
b) przeprowadzenie głosowania,
c) ogłoszenie wyników głosowania.
7. Przekazanie prowadzenia sesji Rady Miejskiej nowowybranemu Przewodniczącemu Rady Miejskiej w Przemyślu.
8. Podjęcie uchwały w sprawie wygaśnięcia mandatu radnego.
9. Zakończenie obrad.
Opublikował:  | Data publikacji: 29-11-2010 10:06
Modyfikował:  | Data modyfikacji: 25-01-2011 13:32