9 °C
  • PL
  • EN
  • DE
×

Wyszukaj w serwisie

Wizualizacja sali teatralnej Zamku Kazimierzowskiego

Jednym z elementów zaplanowanych na lata 2007 – 2012 prac modernizacyjnych Zamku Kazimierzowskiego jest remont i rewaloryzacja zabudowań zamkowych, a wśród nich istniejącej sali teatralnej.
Jej rearanżacja polegać będzie na zmianie ukształtowania widowni i strefy proscenium, z odtworzeniem balkonów bocznych i nowym wystrojem wnętrz za równo sali teatru „Fredreum”, jak i pomieszczeń foyer, kuluarów i modernizacja zaplecza aktorskiego oraz technicznego. W parterze widowni zaplanowano 16 rzędów siedzeń, uzyskując 168 miejsc. Zmodyfikowany architektonicznie balkon będzie posiadał dwie boczne loże, rozpięte nad przejściami parteru – pojemność głównego balkonu wraz z bocznymi lożami wyniesie 50 miejsc. Zaprojektowany został także system ekranów akustycznych. W foyer zaplanowano wykonanie tynków akustycznych sklepienia i dostosowanie podjazdu dla potrzeb osób niepełnosprawnych oraz przebudowa schodów do szatni. Obok tych prac przeprowadzona zostanie także modernizacja Sali kominkowej w baszcie wschodniej Zamku, remont zespołów sanitarnych i wymianę stolarki okiennej i drzwiowej.
Rozpoczęcie prac w sali teatralnej zaplanowane zostały na drugą połowę 2011 roku. Zapraszamy do zapoznania się z wizualizacją sali po modernizacji, w dwóch wersjach kolorystycznych.

JPGWizualizacja sali wizualnej Zamku Kazimierzowskiego (451,41KB)

JPGWizualizacja sali wizualnej Zamku Kazimierzowskiego (393,24KB)

JPGWizualizacja sali wizualnej Zamku Kazimierzowskiego (437,73KB)

JPGWizualizacja sali wizualnej Zamku Kazimierzowskiego (451,41KB)

JPGWizualizacja sali wizualnej Zamku Kazimierzowskiego (393,24KB)

JPGWizualizacja sali wizualnej Zamku Kazimierzowskiego (437,73KB)

JPGWizualizacja sali wizualnej Zamku Kazimierzowskiego (501,74KB)

JPGWizualizacja sali wizualnej Zamku Kazimierzowskiego (431,10KB)

JPGWizualizacja sali wizualnej Zamku Kazimierzowskiego (471,75KB)

JPGWizualizacja sali wizualnej Zamku Kazimierzowskiego (410,98KB)

Opublikował:  | Data publikacji: 18-11-2010 15:57
Modyfikował:  | Data modyfikacji: 08-02-2011 09:44