7 °C
  • PL
  • EN
  • DE
×

Wyszukaj w serwisie

Podsumowanie konsultacji Programu współpracy na rok 2011

Konsultacje programu współpracy z organizacjami pozarządowymi na rok 2011 przebiegały w kilku etapach.
Od 8 czerwca do 30 lipca br. organizacje pozarządowe miały możliwość składania wszelkich propozycji i uwag do projektu, które następnie zostały przekazane do wydziałów merytorycznych Urzędu Miejskiego w celu zajęcia stanowiska oraz ewentualnego uwzględnienia w planach wydatków budżetowych.

Na tym etapie swoje propozycje zgłosiły: Miejska Rada Sportu, Nadsańskie Stowarzyszenie Muzyczne oraz Towarzystwo Miłośników Sztuki Sakralnej (szczegółowy wykaz w załączeniu).


Następnie Koordynator ds. współpracy z organizacjami pozarządowymi przygotował projekt programu, który został poddany konsultacjom w sposób określony w Zarządzeniu Nr 282/2010 Prezydenta Miasta Przemyśla z dnia 26 października 2010 r. 
W konsultacjach, trwających od 26 października do 8 listopada br., uczestniczyły następujące organizacje pozarządowe: Towarzystwo Przyjaciół Dzieci Zarząd Oddziału Okręgowego, Towarzystwo Miłośników Sztuki Sakralnej oraz Miejska Rada Sportu (szczegółowy wykaz w załączeniu).

Wszystkie propozycje zostały z kolei przedłożone Panu Prezydentowi do rozpatrzenia.

W dniu 10 listopada 2010 r. Rada Miejska w Przemyślu Uchwałą Nr 301/2010 przyjęła Program Współpracy Gminy Miejskiej Przemyśl z organizacjami pozarządowymi oraz innymi podmiotami prowadzącymi działalność pożytku publicznego na rok 2011.

Wszystkim przedstawicielom organizacji pozarządowych  oraz Miejskiej Radzie Sportu dziękujemy za aktywny udział w konsultacjach.

PDFPropozycje czerwiec-lipiec (285,05KB)

PDFWyniki konsultacji październik-listopad (332,55KB)

Opublikował:  | Data publikacji: 17-11-2010 12:31
Modyfikował:  | Data modyfikacji: 25-11-2010 14:01