11 °C
  • PL
  • EN
  • DE
×

Wyszukaj w serwisie

Zespoły

W Urzędzie Miejskim w Przemyślu działa kilkanaście Zespołów, w skład których wchodzą przedstawiciele organizacji pozarządowych. 

Do najważniejszych należą:

1. Miejska Rada Działalności Pożytku Publicznego
2. Rada Sportu
3. Zespół Realizacyjny Strategii Sukcesu Miasta Przemyśla (ZRS)
4. Gminna Komisja Rozwiązywania Problemów Alkoholowych
5. Powiatowa Społeczna Rada do Spraw Osób Niepełnosprawnych
6. Powiatowa Rada Zatrudnienia
7. Zespół Kierowania Obroną Cywilną
8. Miejski Zespół Zarządzania Kryzysowego
9. Zespół Realizacyjny "Strategii Rozwoju Turystyki na lata 2008-2015"
10. Zespół Koordynujący Rozwój Infrastruktury Rowerowej

 

Szczegółowe informacje na temat wyżej wymienionych zespołów znajdują się w Sprawozdaniach z realizacji programu współpracy z organizacjami pozarządowymi.

Opublikował:  | Data publikacji: 16-11-2010 14:42
Modyfikował:  | Data modyfikacji: 18-12-2013 14:11