15 °C
  • PL
  • EN
  • DE
×

Wyszukaj w serwisie

Minister Infrastruktury utrzymał w mocy zaskarżoną decyzję w sprawie budowy obwodnicy

W dniu 10 listopada br. Minister Infrastruktury wydał ostateczną decyzję utrzymującą w mocy zaskarżoną decyzję. Ponadto Minister wydał decyzję umarzającą postępowanie odwoławcze i postanowienie w którym odmawia wstrzymania wykonalności powyższej decyzji. Powyższe oznacza, iż definitywnie zakończone zostało postępowanie odwoławcze w sprawie budowy obwodnicy Przemyśla. Dzięki temu rozstrzygnięciu Wojewoda Podkarpacki w ciągu 30 dni wyda decyzje mieszkańcom Przemyśla o wysokości odszkodowań.

W swoim uzasadnieniu Minister nie dopatrzył się rozstrzygnięć organów administracji nie zgodnych z przepisami Konstytucji RP – czytamy między innymi: „Brak jest podstaw do przyjęcia, że przepisy, które były podstawą rozstrzygania przez organ administracji naruszają przepisy Konstytucji RP.” Odwołując się do podnoszonych przez Stylinart Sp. z o.o. argumentów Minister stwierdził, iż: „To inwestor samodzielnie dokonuje wyboru najbardziej korzystnych rozwiązań lokalizacyjnych i następnie techniczno-wykonawczych inwestycji, mając na uwadze spowodowanie jak najmniejszych uciążliwości dla właścicieli nieruchomości…”.
W uzasadnieniu decyzji czytamy również: „W celu zminimalizowania wpływu projektowanej drogi na przyległe posesje odcinek drogi obwodowej w rejonie PPHU Stylinart Sp. z o.o. został zaprojektowany jako estakada, zamiast nasypu przewidzianego w koncepcji, który w praktyce powodowałby zajęcie większości terenu należącego do ww. Spółki. Ponadto, aby umożliwić dalsze funkcjonowanie powyższego podmiotu od strony północnej została zmieniona lokalizacja zjazdu, tak, aby ograniczyć ingerencję w jego teren. Dotychczasowy zjazd prowadzi przez przejazd kolejowy w poziomie szyn oraz przez sieć wąskich ulic o małych promieniach łuków, natomiast nowoprojektowany zjazd zapewnia dużo korzystniejszy dojazd do siedziby PPHU Stylinart Sp. z o.o.”

Wydana przez Ministra Infrastruktury decyzja zakończona została następującymi słowami: „… stwierdzić należy, iż argumenty przedstawione przez strony Skarżące w odwołaniach nie wnoszą do sprawy istotnych elementów i w świetle przepisów ustawy nie mogą skutkować uchyleniem zaskarżonej decyzji organu I instancji.
Reasumując, Minister Infrastruktury stwierdza, że zarówno wniosek Inwestora, postępowanie przeprowadzone przez organ I instancji, jak i zaskarżona decyzja Wojewody Podkarpackiego z dnia 19 marca 2010r., znak: I.VIII-7117-1-2/10, nie naruszają prawa …”.


Rafał Porada
Kancelaria Prezydenta Miasta

PDFPobierz pełną treśc dokumentu (2,95MB)

Opublikował:  | Data publikacji: 16-11-2010 10:06
Modyfikował:  | Data modyfikacji: 25-01-2011 13:32