1.5 °C
  • PL
  • EN
  • DE
×

Wyszukaj w serwisie

Podkarpacka Akademia Wolontariatu

Instytut Podkarpacki we współpracy z Towarzystwem Przyjaciół Przemyśla i Regionu, Rynek 5 w Przemyślu zorganizowało w dniach 13 i 14 listopada 2010 r.  bezpłatne szkolenie dla wolontariuszy oraz osób pragnących pracować dla organizacji pozarządowych w ramach projektu „Podkarpacka Akademia Wolontariatu”.

Szkolenie, prowadzone było w siedzibie towarzystwa przez trenerów z wieloletnim doświadczeniem w pracy dla organizacji pozarządowych. W zajęciach warsztatowych wzięło udział 22 osób z kilku przemyskich organizacji pozarządowych oraz osoby fizyczne. Program szkoleń obejmował następujące tematy: praca z grupą i w grupie, motywowanie wolontariuszy, indywidualny program woluntarystyczny,  prawo o organizacjach pożytku publicznego i wolontariacie, prawa i obowiązki wolontariusza,  finanse organizacji pozarządowych i zarządzanie projektem.

Wszystkie uczestniczące w  szkoleniu osoby otrzymały specjalne dyplomy i bardzo wysoko oceniły merytoryczność zajęć i przygotowanie oraz prowadzenie trenerów.
Projekt współfinansowany jest ze środków Ministerstwa Pracy i Polityki Społecznej w ramach Programu Operacyjnego Fundusz Inicjatyw Obywatelskich.

Bogusława Pieczyńska- prezes Towarzystwa

JPGSzkolenie dla wolontariuszy

JPGSzkolenie dla wolontariuszy

JPGSzkolenie dla wolontariuszy

JPGSzkolenie dla wolontariuszy

×

Zapisz się do newslettera

Wyrażam zgodę na przetwarzanie moich danych osobowych zgodnie z ustawą o ochronie danych osobowych w celu przesyłania newslettera. Podanie moich danych osobowych jest dobrowolne, ale niezbędne do realizacji usługi. Jestem świadomy/ma iż mam możliwość ich poprawiania, żądania zaprzestania ich przetwarzania lub wniesienia sprzeciwu wobec ich przetwarzania. Administratorem danych jest Gmina Miejska Przemyśl z siedzibą Rynek 1, 37-700 Przemyśl