15 °C
  • PL
  • EN
  • DE
×

Wyszukaj w serwisie

Podkarpacka Akademia Wolontariatu

Instytut Podkarpacki we współpracy z Towarzystwem Przyjaciół Przemyśla i Regionu, Rynek 5 w Przemyślu zorganizowało w dniach 13 i 14 listopada 2010 r.  bezpłatne szkolenie dla wolontariuszy oraz osób pragnących pracować dla organizacji pozarządowych w ramach projektu „Podkarpacka Akademia Wolontariatu”.

Szkolenie, prowadzone było w siedzibie towarzystwa przez trenerów z wieloletnim doświadczeniem w pracy dla organizacji pozarządowych. W zajęciach warsztatowych wzięło udział 22 osób z kilku przemyskich organizacji pozarządowych oraz osoby fizyczne. Program szkoleń obejmował następujące tematy: praca z grupą i w grupie, motywowanie wolontariuszy, indywidualny program woluntarystyczny,  prawo o organizacjach pożytku publicznego i wolontariacie, prawa i obowiązki wolontariusza,  finanse organizacji pozarządowych i zarządzanie projektem.

Wszystkie uczestniczące w  szkoleniu osoby otrzymały specjalne dyplomy i bardzo wysoko oceniły merytoryczność zajęć i przygotowanie oraz prowadzenie trenerów.
Projekt współfinansowany jest ze środków Ministerstwa Pracy i Polityki Społecznej w ramach Programu Operacyjnego Fundusz Inicjatyw Obywatelskich.

Bogusława Pieczyńska- prezes Towarzystwa

JPGSzkolenie dla wolontariuszy (70,36KB)

JPGSzkolenie dla wolontariuszy (69,85KB)

JPGSzkolenie dla wolontariuszy (52,22KB)

JPGSzkolenie dla wolontariuszy (68,67KB)

Opublikował:  | Data publikacji: 15-11-2010 08:42
Modyfikował:  | Data modyfikacji: 22-03-2011 09:54