2 °C
  • PL
  • EN
  • DE
×

Wyszukaj w serwisie

Odbyło się spotkanie z organizacjami pozarządowymi

W dniu 9 listopada 2010 r. w siedzibie Towarzystwa Przyjaciół Nauk w Przemyślu odbyło się spotkanie podsumowujące konsultacje projektu "Programu Współpracy Gminy Miejskiej Przemyśl z organizacjami pozarządowymi oraz innymi podmiotami prowadzącymi działalność pożytku publicznego na rok 2011" oraz "Gminnego Programu Przeciwdziałania Uzależnieniom na rok 2011".
W spotkaniu wzięły udział 23 osoby, przedstawiciele organizacji pozarządowych oraz Urzędu Miejskiego w Przemyślu.

W załączeniu protokół ze spotkania.

DOTProtokół ze spotkania (73,00KB)

JPGSpotkanie z organizacjami pozarządowymi (63,89KB)

JPGSpotkanie z organizacjami (57,02KB)

JPGSpotkanie z organizacjami (68,72KB)

Opublikował:  | Data publikacji: 15-11-2010 08:26
Modyfikował:  | Data modyfikacji: 22-03-2011 09:54