2.5 °C
  • PL
  • EN
  • DE
×

Wyszukaj w serwisie

Stowarzyszenie Romów Przemyskich

PODSTAWOWE INFORMACJE O ORGANIZACJI
Adres: ul. Słowackiego 64/3, 37-700 Przemyśl
www.stowarzyszenie.romowie.net


Przedstawiciel władz organizacji: Prezes Zarządu Zofia Barczak

DZIAŁALNOŚC ORGANIZACJI
Główne obszary działania: oświata, edukacja, wychowanie; rodzina, dzieci, młodzież; sztuka, kultura, ochrona zabytków; mniejszości narodowe.

CELE STATUTOWE:
- działanie na rzecz pełniejszego uczestnictwa społeczności Romów w życiu społeczno-gospodarczym Polski,
- aktywne uczestnictwo w sprawach publicznych i życiu politycznym Polski,
- współdziałanie z właściwymi organami, organizacjami społecznymi, instytucjami w oparciu o zasadę tolerancji, uznania i poszanowania oraz bezkonfliktowego rozwiązywania wszelkich problemów,
- popularyzacji w społeczeństwie tematyki dotyczącej Romów oraz ich kultury,
- udzielanie środowiskom romskim pomocy socjalnej, prawnej i ich reprezentacja przed organami władz samorządowych, państwowych, sądowniczych.

×

Zapisz się do newslettera

Wyrażam zgodę na przetwarzanie moich danych osobowych zgodnie z ustawą o ochronie danych osobowych w celu przesyłania newslettera. Podanie moich danych osobowych jest dobrowolne, ale niezbędne do realizacji usługi. Jestem świadomy/ma iż mam możliwość ich poprawiania, żądania zaprzestania ich przetwarzania lub wniesienia sprzeciwu wobec ich przetwarzania. Administratorem danych jest Gmina Miejska Przemyśl z siedzibą Rynek 1, 37-700 Przemyśl