7.9 °C
  • PL
  • EN
  • DE
×

Wyszukaj w serwisie

Stowarzyszenie "Ukraiński Dom Narodowy"

PODSTAWOWE INFORMACJE O ORGANIZACJI
Adres: ul. Kościuszki 5, 37-700 Przemyśl
tel.: 16 678-60-39


Przedstawiciel władz organizacji: Przewodniczący Zarządu Michał Pulkowski

DZIAŁALNOŚC ORGANIZACJI
Główne obszary działania:Oświata, edukacja, wychowanie; rodzina, dzieci, młodzież; sztuka, kultura, ochrona zabytków; organizacje kobiece; sport, rekreacja; mniejszości narodowe.

CELE STATUTOWE:
1. Działalność na rzecz mniejszości ukraińskiej.
2. Działalność wspomagająca rozwój wspólnot i społeczności lokalnych.
3. Działalność w zakresie nauki, edukacji, oświaty i wychowania.
4. Działalność w zakresie kultury, sztuki, ochrony dóbr kultury i tradycji.
5. Upowszechnianie kultury fizycznej i sportu.
6. Upowszechnianie i ochorna wolności i praw czowieka oraz swobód obywatelskich, a także działalność wspomagająca rozwój demokracji.
7. Działalność na rzecz integracji europejskiej oraz rozwijania kontaktów i współpracy między społeczeństwami.

×

Zapisz się do newslettera

Wyrażam zgodę na przetwarzanie moich danych osobowych zgodnie z ustawą o ochronie danych osobowych w celu przesyłania newslettera. Podanie moich danych osobowych jest dobrowolne, ale niezbędne do realizacji usługi. Jestem świadomy/ma iż mam możliwość ich poprawiania, żądania zaprzestania ich przetwarzania lub wniesienia sprzeciwu wobec ich przetwarzania. Administratorem danych jest Gmina Miejska Przemyśl z siedzibą Rynek 1, 37-700 Przemyśl