0 °C
  • PL
  • EN
  • DE
×

Wyszukaj w serwisie

Stowarzyszenie "Ukraiński Dom Narodowy"

PODSTAWOWE INFORMACJE O ORGANIZACJI
Adres: ul. Kościuszki 5, 37-700 Przemyśl
tel.: 16 678-60-39


Przedstawiciel władz organizacji: Przewodniczący Zarządu Michał Pulkowski

DZIAŁALNOŚC ORGANIZACJI
Główne obszary działania:Oświata, edukacja, wychowanie; rodzina, dzieci, młodzież; sztuka, kultura, ochrona zabytków; organizacje kobiece; sport, rekreacja; mniejszości narodowe.

CELE STATUTOWE:
1. Działalność na rzecz mniejszości ukraińskiej.
2. Działalność wspomagająca rozwój wspólnot i społeczności lokalnych.
3. Działalność w zakresie nauki, edukacji, oświaty i wychowania.
4. Działalność w zakresie kultury, sztuki, ochrony dóbr kultury i tradycji.
5. Upowszechnianie kultury fizycznej i sportu.
6. Upowszechnianie i ochorna wolności i praw czowieka oraz swobód obywatelskich, a także działalność wspomagająca rozwój demokracji.
7. Działalność na rzecz integracji europejskiej oraz rozwijania kontaktów i współpracy między społeczeństwami.

Opublikował:  | Data publikacji: 12-11-2010 13:25
Modyfikował: Łukasz Palko | Data modyfikacji: 05-06-2015 10:42