Mościska [Ukraina]

mosciska.png
Mościska są jednym z najstarszych miast Ukrainy Zachodniej, położone w obwodzie lwowskim, dekanat halicki. Nazwa miasta pochodzi od mostów, które do dnia dzisiejszego otaczają miasto z czterech stron. Ta niewielka gmina położona jest ok. 12 kilometrów od granicy z Polską. Dawniej w sąsiedztwie miasta znajdował się otoczony wałami zamek, w którym rezydowali starostowie mościscy. Miasto posiadało też ratusz, rynek mury i wały obronne, w których znajdowały się bramy: Przemyska, Lwowska i Tkacka oraz Baszta Samborska. Ślady tych zabudowań można zauważyć dzisiaj w północno-wschodniej części miasta. Centrum miasta pod względem przestrzennym zachowało swój historyczny kształt. Jako miasto o bogatej wielowiekowej historii w 2004 r. obchodziło swoje najważniejsze jubileusze a mianowicie: 760 lat od pierwszej wzmianki o miejscowości Mostycze (Mościska), w latopisie halicko-wołyńskim, 600-lecie nadania prawa magdeburskiego, 600-lecie parafii i 400-lecie kościoła parafialnego, 400-lecie cerkwi Św. Jura oraz 200-lecie cerkwi Pokrowy (Opieki Matki Boskiej). W Mościskach jest też klasztor i kościół dawniej oo. Dominikanów ufundowany przez Mikołaja Tarnowskiego kasztelana halickiego, za czasów Władysława Warneńczyka. Za panowania Józefa II w 1788 r. świątynia została zamknięta i zamieniona na magazyn, a w 1858 r. miasto nabyło ją od rządu za protekcją Agenona hr. Gołuchowskiego. Świątynia została odrestaurowana i przekazana w 1883 r. oo. redemptorystom, którzy w tym samym czasie założyli w Mościskach swój dom zakonny.

Powiat mościski zamieszkuje liczna ludność polskiego pochodzenia, kultywująca narodowe tradycje i posługująca się w życiu codziennym językiem polskim. W 1989 r. powstało tutaj Towarzystwo Kultury Polskiej Ziemi Lwowskiej, oddział w Mościskach. Z inicjatywy Towarzystwa w 1989 r. przy ukraińskiej szkole średniej powstały klasy z polskim językiem nauczania. Zaczęły odbywać się pierwsze lekcje religii w kościele parafialnym, powstały grupy młodzieżowe: schola i drużyna harcerska. Fundacja Pomoc Polakom na Wschodzie ufundowała z okazji dziesięciolecia tamtejszego oddziału TKPZL sztandar. Przy Towarzystwie działają także zespoły: męski chór kameralny oraz chór dziecięcy. W 2002 r. w Mościskach otwarto szkołę średnią z polskim językiem nauczania, w której uczy się 250 uczniów. Nieopodal Mościsk, we wsi Strzelczyska 1 września 2003 r. otwarto piątą na Ukrainie, a drugą w rejonie Mościskim, dziewięcioletnią szkołę podstawową z polskim językiem nauczania, w której uczy się 135 uczniów. W obydwu szkołach są klasy komputerowe oraz biblioteka.

Umowa o współpracy partnerskiej między Przemyślem a Mościskami została podpisana w dniu 14.02.2008 r. i zakłada szeroko pojętą współpracę w takich dziedzinach jak: gospodarka, turystyka, ochrona środowiska, kultura, oświata, sport, wymiana młodzieży itp.

Opublikował(a):  Data publikacji: 10-11-2010 10:40 Modyfikował(a): Rafał Porada Data modyfikacji: 04-03-2015 20:05

Na skróty