7 °C
  • PL
  • EN
  • DE
×

Wyszukaj w serwisie

"Ocal okruchy historii..."

„Ocal okruchy historii - młodzież buduje muzea” był to konkurs historyczny, który rozpoczął się w dniu 2 listopada 2009 roku pod patronatem Marszałka Sejmu RP i Ministra Edukacji Narodowej. Konkurs skierowany był do uczniów szkół podstawowych, gimnazjalnych i ponadgimnazjalnych na terytorium Rzeczypospolitej Polski oraz do szkół kształcących w języku polskim za granicą.
Głównym celem konkursu było zachęcenie jego uczestników do odnalezienia i opisania pamiątki historycznej stanowiącej dziedzictwo Polski i Polaków, a tym samym danie młodzieży szansy na współtworzenie kolekcji muzealnych Muzeum II Wojny Światowej oraz Europejskiego Centrum Solidarności w Gdańsku.
Z naszego regionu Komisja Wojewódzka w Rzeszowie skierowała do etapu centalnego 18 z 73 prac. Uroczyste podsumowanie etapu wojewódzkiego odbyło się 18 czerwca w Wojewódzkim Domu Kultury w Rzeszowie.Wśród laureatów znalazł się Adam Poznański uczeń Szkoły Podstawowej Nr 15 w Przemyślu.
W dniu 31 sierpnia 2010 r. w Dworze Artusa w Gdańsku odbyło się uroczyste ogłoszenie wyników konkursu oraz podsumowanie Roku Historii Najnowszej. W spotkaniu udział wzięli m.in. minister edukacji narodowej Katarzyna Hall, marszałek Senatu RP Bogdan Borusewicz, pierwszy premier III RP Tadeusz Mazowiecki oraz zaproszeni goście.
W kategorii „II wojna światowa” Komisja Centralna wyłoniła 12 laureatów oraz wyróżniła 18 uczniów. Wśród wyróżnionych znalazł się Adam Poznański ,który pod kierunkiem nauczyciela historii Marcina Dumy przygotował pracę zatytułowaną „Ostatnia droga...ppor. rez. Władysława Fornala”.
„Okruchem historii…” dla Adama Poznańskiego stały się zachowane pamiątki (zdjęcia,listy) po ppor. rez. Władysławie Fornalu. Przedstawił on losy i ostatnie tragiczne chwile zwykłego człowieka, który jako oficer rezerwy WP zgłosił się we wrześniu 1939 roku do macierzystej jednostki w obronie Ojczyzny.Jako uczestnik kampanii wrześniowej został aresztowany przez NKWD i zamordowany w kwietniu 1940 r. w Charkowie.
Pokazana prace Adama Poznańskiego została wysoko oceniona przez Centralną Komisję w Gdańsku. Świadczy to o dużym zaangażowaniu i pracy nauczycieli, dyrekcji szkół i opiekunów, a przede wszystkim uczniów w konkursach historycznych.(ogółem zgłoszono do konkursu około 800 prac) Pokazuje to, że w dzisiejszych czasach można w sposób ciekawy zainteresować dzisiejszą młodzież dziejami najnowszej historii Polski.


źródło: Marcin Duma i Grzegorz Poznański

JPGAdam Poznański (135,95KB)

JPGppor. rez. Władysław Fornal (20,62KB)

JPGList ze Starobielska (94,25KB)

JPGppor. rez. Władysław Fornal (58,64KB)

Opublikował:  | Data publikacji: 09-11-2010 16:05
Modyfikował:  | Data modyfikacji: 25-01-2011 13:32