2 °C
  • PL
  • EN
  • DE
×

Wyszukaj w serwisie

Informacja o uchwaleniu „Lokalnego Programu Rewitalizacji Miasta Przemyśla na lata 2010-2015”

W dniu 28 października 2010r. Uchwałą Nr 263/2010 został przyjęty „Lokalny Program Rewitalizacji Miasta Przemyśla na lata 2010-2015”. Dokument ten jest niezbędnym załącznikiem do wniosku aplikacyjnego składanego przez Beneficjentów w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Podkarpackiego na lata 2007-2013, Działanie 7.1 Rewitalizacja miast. Treść dokumentu jest do pobrania na stronie internetowej Urzędu Miejskiego http://www.przemysl.pl/zalaczniki/12826.pdf
×

Zapisz się do newslettera

Wyrażam zgodę na przetwarzanie moich danych osobowych zgodnie z ustawą o ochronie danych osobowych w celu przesyłania newslettera. Podanie moich danych osobowych jest dobrowolne, ale niezbędne do realizacji usługi. Jestem świadomy/ma iż mam możliwość ich poprawiania, żądania zaprzestania ich przetwarzania lub wniesienia sprzeciwu wobec ich przetwarzania. Administratorem danych jest Gmina Miejska Przemyśl z siedzibą Rynek 1, 37-700 Przemyśl