10 °C
  • PL
  • EN
  • DE
×

Wyszukaj w serwisie

Informacja o uchwaleniu „Lokalnego Programu Rewitalizacji Miasta Przemyśla na lata 2010-2015”

W dniu 28 października 2010r. Uchwałą Nr 263/2010 został przyjęty „Lokalny Program Rewitalizacji Miasta Przemyśla na lata 2010-2015”. Dokument ten jest niezbędnym załącznikiem do wniosku aplikacyjnego składanego przez Beneficjentów w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Podkarpackiego na lata 2007-2013, Działanie 7.1 Rewitalizacja miast. Treść dokumentu jest do pobrania na stronie internetowej Urzędu Miejskiego http://www.przemysl.pl/zalaczniki/12826.pdf
Opublikował:  | Data publikacji: 04-11-2010 12:59
Modyfikował:  | Data modyfikacji: 08-02-2011 09:44