8 °C
  • PL
  • EN
  • DE
×

Wyszukaj w serwisie

Otwarty konkurs Ministerstwa Sportu i Turystyki na dofinansowanie w roku 2011 organizacji "Zajęć sportowych dla uczniów"

Minister Sportu i Turystyki ogłosił otwarty konkurs na dofinansowanie w roku 2011 organizacji „ZAJĘĆ SPORTOWYCH DLA UCZNIÓW" realizowanych w ramach zadania „Popularyzacja i wspieranie rozwoju Sportu dla Wszystkich", poddziałania „Upowszechnianie aktywności fizycznej dzieci i młodzieży".

Dofinansowaniem bedą objete wnioski ukierunkowane na realizację programów „POWSZECHNEJ NAUKI PŁYWANIA"

Wnioski należy składać do dnia 15 listopada 2010 r. osobiście lub drogą pocztową na formularzach wypełnionych uprzednio elektronicznie.
Warunki i tryb składania wniosków, przyznawania dofinansowania oraz przekazywania środków finansowych z Funduszu Zajęć Sportowych dla Uczniów znajdują się na stronie: http://msport.gov.pl/print/1885 
 
Przygotowała M.Kroczek
Opublikował:  | Data publikacji: 02-11-2010 14:19
Modyfikował:  | Data modyfikacji: 02-11-2010 14:21