16 °C
  • PL
  • EN
  • DE
×

Wyszukaj w serwisie

Zaproszenie do udziału w Podkarpackim Forum Obywatelskim

Zaproszenie przedstawicieli organizacji pozarządowych 
III sektora do udziału 
w PODKARPACKIM FORUM OBYWATELSKIM 

Anna Pakuła-Sacharczuk, pełnomocnik ds. współpracy Samorządu Województwa Podkarpackiego z organizacjami pozarządowymi i Grzegorz Nowakowski, przewodniczący Podkarpackiej Rady Organizacji Pozarządowych zapraszają do udziału w Podkarpackim Forum Obywatelskim. Odbędzie się dyskusja, której celem jest określenie oczekiwań i propozycji III sektora w sprawie konsultacji społecznych, programów współpracy i Rad Pożytku Publicznego. 16 listopada 2010, godz. 16.00, sala audytoryjna w Urzędzie Marszałkowskim przy ul. Cieplińskiego 4 w Rzeszowie.
Do udziału w Podkarpackim Forum Obywatelskim zapraszamy w charakterze obserwatorów również kandydatów na radnych do sejmiku, powiatów i gmin z wszystkich komitetów wyborczych. Wnioski z naszej dyskusji przedstawimy po wyborach nowo wybranym radnym.
W celu zapewnienia odpowiedniej ilości miejsc na sali, prosimy, aby zgłoszenia udziału w PFO wysyłać emailem na adres:   według wzoru zamieszczonego poniżej w jednej tabeli dla organizacji pozarządowych, w drugiej dla kandydatów do samorządów.
Podczas spotkania poszukamy odpowiedzi na pytania: Jak wybierać priorytety współpracy? Kto ma reprezentować III sektor w komisjach konkursowych? Kto powinien zasiadać w Radach Pożytku Publicznego?
W drugiej części spotkamy się w grupach tematycznych:
1. edukacja, nauka, kultura, kombatanci;
2. turystyka, sport, rekreacja, promocja;
3. przedsiębiorczość, innowacje, technika;
4. zdrowie, profilaktyka, niepełnosprawność;
5. polityka społeczna i rodzinna;
6. ekologia, rolnictwo.
 
Więcej ionformacji oraz potrzebne dokumenty dozgłoszenie udziału przedstawicieli organizacji pozarządowych III sektora w PODKARPACKIM FORUM OBYWATELSKIM znajduja się na stronie:
 
przygotowała: M.Kroczek
 
Opublikował:  | Data publikacji: 02-11-2010 13:39
Modyfikował:  | Data modyfikacji: 02-11-2010 13:41