16 °C
  • PL
  • EN
  • DE
×

Wyszukaj w serwisie

Nabór wniosków - Europejski Fundusz na rzecz Integracji Obywateli Państw Trzecich

Nabór wniosków - Europejski Fundusz na rzecz 
Integracji Obywateli Państw Trzecich
 
Departament Pomocy i Integracji Społecznej MPiPS informuje, że ogłoszony został nabór wniosków w ramach programu 2010 Europejskiego Funduszu na rzecz Integracji Obywateli Państw Trzecich. Oferty można składać do 22 grudnia 2010.
Przedmiotowy nabór dotyczy działań:
1.Działania skierowane do obywateli państw trzecich, społeczeństwa przyjmującego oraz działania na rzecz budowania dialogu międzykulturowego;
2. Badanie sytuacji i potrzeb związanych z integracją cudzoziemców w Polsce;
3. Działania na rzecz budowy systemu instytucjonalnego w Polsce;
4. Działania na rzecz rozwoju współpracy międzynarodowej.
 
Projekty muszą mieć charakter non-profit, a ich dofinansowanie z Europejskiego Funduszu na rzecz Integracji Obywateli Państw Trzecich nie może przekroczyć 75% kosztów kwalifikowanych. W przypadku organizacji pozarządowych współfinansowanie może zostać zwiększone o 10% pochodzące ze środków budżetu państwa.
 
Chęć uczestnictwa w szkoleniu dot. pisania projektu należy zgłosić do Instytucji Delegowanej do 22.11.2010 r. na adres: . Zgłoszenia po tym terminie mogą nie zostać uznane.
 
Szczegółowe informacje i dokumentacja konkursowa są dostępne na stronie: http://www.wwpe.gov.pl/index.php?params[section_id]=29&params[category_id]=180  
 
Przygotowała M. Kroczek
×

Zapisz się do newslettera

Wyrażam zgodę na przetwarzanie moich danych osobowych zgodnie z ustawą o ochronie danych osobowych w celu przesyłania newslettera. Podanie moich danych osobowych jest dobrowolne, ale niezbędne do realizacji usługi. Jestem świadomy/ma iż mam możliwość ich poprawiania, żądania zaprzestania ich przetwarzania lub wniesienia sprzeciwu wobec ich przetwarzania. Administratorem danych jest Gmina Miejska Przemyśl z siedzibą Rynek 1, 37-700 Przemyśl