8 °C
  • PL
  • EN
  • DE
×

Wyszukaj w serwisie

XXIII Międynarodowy Dzień Walki z Ubóstwem

W dniu 12 października 2010 r. w Wydziale Spraw Społecznych Urzędu Miejskiego w Przemyślu odbyło się spotkanie grupy inicjatywnej, poświęcone przygotowaniom do obchodów, przypadającego 17 października, XXIII Międzynarodowego Dnia Walki z Ubóstwem. W naradzie udział wzięli: ks. Artur Janiec, dyrektor Caritas Archidiecezji Przemyskiej, Grażyna Kalisztan, zastępca dyrektora Miejskiego Ośrodka Pomocy Społecznej, Krystyna Trznadel, Caritas Archidiecezji Przemyskiej, Krystyna Makara, Polski Komitet Pomocy Społecznej, Helena Warda, Związek Emerytów, Rencistów i Inwalidów, Robert Gawlik, koordynator ds. współpracy z organizacjami pozarządowymi oraz prowadząca Danuta Wiech, Naczelnik Wydziału Spraw Społecznych.

Od 2007 roku, na przełomie września i października, trwają przygotowania programu obchodów Dnia Walki z Ubóstwem w Przemyślu. Rokrocznie podejmowane są różne działania, angażujące osoby reprezentujące lokalne środowiska.
I tak w roku 2007 zorganizowano konferencję poświęconą zagadnieniom związanym z przeciwdziałaniem ubóstwu, dopełnioną spotkaniem w przedstawicielami i władz i podopiecznymi Schroniska dla Bezdomnych im. św. Brata Alberta w Przemyślu. Z kolei w roku 2008 obchody Dnia Walki z Ubóstwem odbyły się w Centrum Charytatywnym im. ks. Jana Balickiego, zaś tematem przewodnim była współpraca władz miasta Przemyśla z organizacjami pozarządowymi i podmiotami kościelnymi w zakresie przeciwdziałania ubóstwu oraz zjawisku niedożywienia.
W roku ubiegłym Dzień Walki z Ubóstwem przebiegający pod hasłem "Dużo robimy osobno, zróbmy jeszcze więcej wspólnie" obejmował projekcję filmu "Skopani" oraz dzień otwarty w Miejskim Ośrodku Pomocy Społecznej.

W ramach tegorocznych obchodów skupiono się na problemach dotykających rodziny wielodzietne. Pani Danuta Wiech przedstawiła stan prac nad projektem uchwały Rady Miejskiej w sprawie podjęcia działań zmierzających do polepszenia warunków życiowych rodzin wielodzietnych zamieszkałych na terenie miasta Przemyśla. Uczestnicy zgodnie postanowili, iż  materialnym wyrazem uczczenia Dnia Walki z Ubóstwem w roku 2010 powinno być kontynuowanie prac nad powyższym projektem oraz jego przyjęcie przez Radę Miejską.

Następnie zebrani podzielili się planowanymi w najbliższych dniach przedsięwzięciami. Ks. Artur Janiec poinformował o przygotowaniach do II Przemyskiego Marszu za życiem i rodziną, który odbędzie się w niedzielę, 17 października. Z kolei pani Helena Warda przypomniała, iż w dniu 19 października Związek Emerytów, Rencistów i Inwalidów we współpracy z Urzędem Miejskim organizuje Dzień Seniora.

Zapraszamy także do zapoznania się z przebiegiem obchodów Dnia Walki z Ubóstwem w Przemyślu z poprzednich lat:

Rok 2007 - sprawozdanie, galeria
Rok 2008 - sprawozdanie, galeria
Rok 2009 - sprawozdanie, galeria

Opublikował:  | Data publikacji: 02-11-2010 12:38
Modyfikował:  | Data modyfikacji: 22-03-2011 09:54