8 °C
  • PL
  • EN
  • DE
×

Wyszukaj w serwisie

Wspólnie kwestujemy na ratowanie zabytków przemyskich cmentarzy

Organizatorzy corocznej Kwesty na ratowanie zabytków przemyskich cmentarzy po raz kolejny zapraszają do udziału w niej mieszkańców i wszystkich odwiedzających nekropolie naszego miasta w najbliższych dniach. W tym roku kwesta będzie trwała aż trzy dni: 30 i 31 października oraz 1 listopada, w godzinach 9.00 – 16.00. Datki na wspomniany cel będą zbierane na Cmentarzu Głównym oraz na Cmentarzu Zasanie.


W roku 2010 kwesta na ratowanie zabytkowych nagrobków Cmentarza Głównego w Przemyślu prowadzona jest wspólnie przez Towarzystwo Przyjaciół Przemyśla i Regionu oraz Społeczny Komitet Ratowania Zabytków Cmentarzy Przemyskich. W przyszłości zostanie zarejestrowana federacja stowarzyszeń, której celem będzie: opracowywanie planów dalszych remontów na przemyskich cmentarzach, składanie wniosków o dotacje i tworzenie banku danych dotyczący pilnych potrzeb remontowych. Kwestę swoim patronatem objął Prezydent Miasta Przemyśla.

Tradycja kwestowania przed przemyskimi cmentarzami sięga 1978 roku, kiedy to przy Towarzystwie Przyjaciół Przemyśla i Regionu powstała sekcja Społeczny Komitet Opieki nad Cmentarzami Przemyskimi, któremu przewodniczył sędzia Antoni Rachwał. Niestety śmierć tego społecznika przerwała tę piękną i pożyteczna akcję i dopiero od 2005 r. rozpoczęło ją organizować Towarzystwo Ulepszania Miasta, a od 2007 r. – Towarzystwo Przyjaciół Przemyśla i Regionu. Składamy szczególne słowa podziękowania wszystkim dotychczasowym ofiarodawcom i wolontariuszom za pomoc w ratowaniu przemyskich cmentarzy. Od 2005 roku, podczas corocznych kwest na cmentarzach, dzięki organizującym je Towarzystwom zebrano ponad 90 tys. złotych.

Ponadto, dzięki opracowanym wnioskom:
• z Ministerstwa Kultury i Dziedzictwa Narodowego pozyskano: 235 500 zł;
• od Podkarpackiego Wojewódzkiego Konserwatora Zabytków kwotę: 116 750 zł;
• od Urzędu Miasta Przemyśla: 35 650 zł.
W sumie przez 5 lat na remont zabytkowych nagrobków Cmentarza Głównego i Zasańskiego udało się zgromadzić: 477 900 zł.


Grobowce i nagrobki odremontowane przez Towarzystwo Przyjaciół Przemyśla i Regionu zostały przekazane pod opiekę wychowawców i młodzieży przemyskich szkół: I i II Liceum Ogólnokształcącego, Zespołu Szkół Ekonomicznych, Zespołu Szkół Usługowo-Hotelarskich i Gastronomicznych, Zespołu Szkół Elektronicznych i Ogólnokształcących, Gimnazjum nr 2 w Przemyślu, oraz VIII Drużynie Harcerskiej ZHP i Drużynie Harcerskiej Wyższego Seminarium Duchownego w Przemyślu. Ponadto kształtowanie patriotycznej postawy oraz właściwego stosunku do kultury, sztuki i dziedzictwa narodowego odbywa się również poprzez aktywny udział młodzieży tych szkół w corocznym kwestowaniu.
Prace renowacyjne na przemyskich cmentarzach prowadziły specjalistyczne firmy konserwatorskie, natomiast prace porządkowo-naprawcze – wolontariusze obu Towarzystw, Centrum Kształcenia Praktycznego w Przemyślu oraz osadzeni Zakładu Karnego w Przemyślu i Medyce.

Dotychczas dzięki zgromadzonej kwocie, wsparciu sponsorów – właścicieli firm budowlach i pracy wolontariuszy wyremontowano lub odnowiono 39 cennych zabytków przemyskich cmentarzy:

Nagrobek hr. Kaspra Auersperga (p. 19), Nagrobek Marysi Mazór (p. 27 b), Nagrobek Kądzielskich (p. 13), Nagrobek hr. Wojciecha Starzeńskiego (p. 19), Nagrobek Julii Berndt (p. 19), Nagrobek Brześciańskich, dwa Nagrobki Towarnickich (p. 3), Nagrobek Michała Zajączkowskiego (p. 3), Kaplica Bilińskich (p. 14), Nagrobek Antoniego Zguta (p. 23), Nagrobek Grzybowskich (p. 15), Rzeźba nagrobna „Płaczka” (p. 19), Nagrobek Marii Traunero (p. 14), Nagrobek Jadwisi Nowak (p. 7), Nagrobek Jana Tracza (p. 30), Nagrobek Jana Lorenowicza (p. 10a), Nagrobek Julii Machalskiej (p. 9), Grobowiec Giżowskich (p. 2), Grobowiec Relikowskich (p. 13), Nagrobek Leopolda Okszy Orzechowskiego (p. 15), Nagrobek Barbary Nahlik (p. 15), Grobowiec księżnej Felicji Lubomirskiej (p. RII), Nagrobek Ludwika Oręż Pogorzelskiego (p. 19, C. Zasanie), Nagrobek Jana Gołubickiego (p. 27 b), Nagrobek Teofila Szymczakowskiego (p. 16), Nagrobek Eugeniusza Debickiego (p. 12, C. Zasanie), Grobowiec ks. Józefa Wiejowskiego (p. 14), Nagrobek Franciszka Stuzmanna (p. 23 Zasanie), Nagrobek Stanisława Nałęcz Skałkowskiego (p. 14), Nagrobek Antoniego Trzaski Popławskiego (p. 2)Nagrobek Michała Sosnowskiego (p. 27a), Nagrobek Zygmunta Okszy Orzechowskiego (p. 21), Nagrobek Heinricha Koba (p. 19), Nagrobek Czyżewiczów (p. 19), Nagrobek Zbysia Szczęsnego Łaby (p. 9), Nagrobek Józefa i Marii Kćek (p. 9), Grobowiec Wincentego Longchampsa de Berier (p. 3), Grobowiec Wincentego Skwirzyńskiego (p. 9), Grobowiec braci Osińskich, Nagrobek Izy Kossowskiej.

źródło: Beata Kot Stanowisko ds. ochrony i konserwacji zabytków

JPGNULL (81,60KB)

JPGGrobowiec Relikowskich po renowacji (68,87KB)

JPGGrobowiec Relikowskich przed renowacją (88,86KB)

JPGNULL (30,35KB)

JPGNULL (72,15KB)

JPGNULL (86,95KB)

Opublikował:  | Data publikacji: 29-10-2010 13:29
Modyfikował:  | Data modyfikacji: 25-01-2011 13:31