1 °C
  • PL
  • EN
  • DE
×

Wyszukaj w serwisie

Spotkanie z organizacjami pozarządowymi

Szanowni Państwo

Uprzejmie informuję, iż w dniu 9 listopada 2010 roku, wtorek, o godz. 13.30 w siedzibie Towarzystwa Przyjaciół Nauk w Przemyślu przy ul. Kościuszki 7 odbędzie się spotkanie podsumowujące konsultacje projektu „Programu Współpracy Gminy Miejskiej Przemyśl z organizacjami pozarządowymi oraz innymi podmiotami prowadzącymi działalność pożytku publicznego na rok 2011” oraz „Gminnego Programu Przeciwdziałania Uzależnieniom na rok 2011”.
Ponadto w trakcie posiedzenia zostanie dokonane podsumowanie dotychczasowej współpracy władz Miasta Przemyśla z organizacjami pozarządowymi oraz wskazanie kierunków dalszej współpracy (w załączeniu program spotkania).

Wszystkich zainteresowanych serdecznie zapraszam.

DOTProgram spotkania

×

Zapisz się do newslettera

Wyrażam zgodę na przetwarzanie moich danych osobowych zgodnie z ustawą o ochronie danych osobowych w celu przesyłania newslettera. Podanie moich danych osobowych jest dobrowolne, ale niezbędne do realizacji usługi. Jestem świadomy/ma iż mam możliwość ich poprawiania, żądania zaprzestania ich przetwarzania lub wniesienia sprzeciwu wobec ich przetwarzania. Administratorem danych jest Gmina Miejska Przemyśl z siedzibą Rynek 1, 37-700 Przemyśl