Spotkanie z organizacjami pozarządowymi

Szanowni Państwo

Uprzejmie informuję, iż w dniu 9 listopada 2010 roku, wtorek, o godz. 13.30 w siedzibie Towarzystwa Przyjaciół Nauk w Przemyślu przy ul. Kościuszki 7 odbędzie się spotkanie podsumowujące konsultacje projektu „Programu Współpracy Gminy Miejskiej Przemyśl z organizacjami pozarządowymi oraz innymi podmiotami prowadzącymi działalność pożytku publicznego na rok 2011” oraz „Gminnego Programu Przeciwdziałania Uzależnieniom na rok 2011”.
Ponadto w trakcie posiedzenia zostanie dokonane podsumowanie dotychczasowej współpracy władz Miasta Przemyśla z organizacjami pozarządowymi oraz wskazanie kierunków dalszej współpracy (w załączeniu program spotkania).

Wszystkich zainteresowanych serdecznie zapraszam.

DOTProgram spotkania (28,50KB)

Opublikował(a):  Data publikacji: 28-10-2010 14:41 Modyfikował(a):  Data modyfikacji: 09-03-2011 13:08

Na skróty