19 °C
  • PL
  • EN
  • DE
×

Wyszukaj w serwisie

Konsultacje projektu Programu współpracy z organizacjami pozarządowymi na rok 2011

 KOMUNIKAT

Prezydent Miasta Przemyśla ogłasza rozpoczęcie konsultacji projektu Programu współpracy Gminy Miejskiej Przemyśl z organizacjami pozarządowymi oraz innymi podmiotami prowadzącymi działalność pożytku publicznego na rok 2011.

Przedmiotem konsultacji jest wyrażenie i poznanie opinii organizacji pozarządowych oraz podmiotów prowadzących działalność pożytku publicznego działających na terenie Miasta Przemyśla, na temat projektu Programu współpracy z organizacjami pozarządowymi oraz podmiotami prowadzącymi działalność pożytku publicznego na rok 2011.

Konsultacje będą przeprowadzone w formie pisemnej na formularzu, stanowiącym załącznik do Uchwały Nr 186/2010 Rady Miejskiej w Przemyślu z dnia 23 września 2010 r. (formularz w załączeniu).
Konsultacje mają charakter opiniodawczy, a ich wyniki nie są wiążące.
Konsultacje uważa się za ważne bez względu na liczbę uczestniczących w nich organizacji.

Konsultacje trwają: od 26 października 2010 roku do 8 listopada 2010 roku.

Projekt Programu współpracy z organizacjami pozarządowymi oraz podmiotami prowadzącymi działalność pożytku publicznego na rok 2011 i formularz konsultacji  zostaną zamieszczone w dniu 26 października 2010 r.  na stronie Biuletynu Informacji Publicznej, na stronie internetowej Miasta Przemyśla – www.przemysl.pl w zakładce Organizacje pozarządowe – konsultacje oraz będzie dostępny  na tablicy ogłoszeń w Urzędzie Miejskim w Przemyślu, ul. Rynek 1.
Wypełnione formularze dotyczące konsultacji można składać w terminie od 26 października 2010 r. do 8 listopada 2010 r. do  godz. 15.30 w Kancelarii Ogólnej Urzędu Miejskiego w Przemyślu, ul. Rynek 1, bezpośrednio w Wydziale Spraw Społecznych, ul. Ratuszowa 10 A lub na adres e-mailowy: rob.gaw@op.pl.

Po zakończeniu konsultacji Koordynator ds. współpracy z organizacjami pozarządowymi sporządza zestawienie uwag i wniosków celem rozpatrzenia przez Prezydenta Miasta.

Wyniki konsultacji wraz z uzasadnieniem zamieszczane są na stronie Biuletynu Informacji Publicznej, stronie internetowej Miasta Przemyśla www.przemysl.pl w zakładce Organizacje pozarządowe – konsultacje oraz na tablicy ogłoszeń w Urzędzie Miejskim w Przemyślu, ul. Rynek 1.

Informacje w sprawie konsultacji udziela Robert Gawlik, koordynator ds. współpracy z organizacjami pozarządowymi, Wydział Spraw Społecznych, ul. Ratuszowa 10 A, tel. 16 675-20-46, e-mail: .

 

DOTFormularz

DOTZarządzenie

DOTProjekt Programu współpracy na rok 2011

Opublikował:  | Data publikacji: 26-10-2010 13:37
Modyfikował:  | Data modyfikacji: 02-11-2010 14:53