14 °C
  • PL
  • EN
  • DE
×

Wyszukaj w serwisie

Informacja Prezydenta Przemyśla dla Mieszkańców Miasta w kwestii budowy obwodnicy

W związku z informacjami propagowanymi przez osoby postronne odnośnie stanu prac i obowiązków stosownych organów w związku z budową obwodnicy, które często są nieprawdziwe i nierzetelne - niniejszym informuję;

1. W dniu 19.03.2010r. Wojewoda Podkarpacki wydał decyzję zezwalającą na realizację inwestycji drogowej – tzw. obwodnicy Przemyśla, która jednocześnie zatwierdza podział nieruchomości. Decyzja ta została opatrzona rygorem natychmiastowej wykonalności – co oznacza, że niezależnie od wniesionych odwołań można rozpocząć inwestycję, uprawnia ona do wycinki drzew leżących na przebiegu obwodnicy, uprawnia inwestora do faktycznego objęcia w posiadanie gruntów na przebiegu obwodnicy oraz zobowiązuje dotychczasowych właścicieli nieruchomości do ich wydania inwestorowi. O wydaniu przedmiotowej decyzji – wszyscy właściciele nieruchomości zostali powiadomieni przez Wojewodę Podkarpackiego.
2. W dniu 12.07.2010r. wskutek odbytego przetargu zawarto umowę na pełnienie nadzoru nad realizacją robót i zarządzanie kontraktem. Inżynierem Kontraktu została Pracownia Projektowa Promost Consulting z siedzibą w Rzeszowie.
3. W dniu 16.09.2010r. wskutek odbytego przetargu zawarto umowę na roboty budowlane związane z realizacją zadania – Wykonawcą został Mota-Engil Central Europe S.A. z siedzibą w Krakowie.
4. W dniu 01.10.2010 r. został przekazany plac budowy Wykonawcy robót.
5. Nadzór Ornitologiczno – Herpetologiczny (dot. ochrony przyrody) pełni w imieniu Inwestora Pan Przemysław Kunysz.

Obecnie rozpoczęto prace budowlane w rejonie ulicy Emilii Plater, Dobrej, Granicznej, jak również wycinkę drzew na całym przebiegu drogi obwodowej.

Odnosząc się do wyceny nieruchomości leżących na przebiegu obwodnicy – informuję, że decyzję ustalającą wysokość odszkodowania dla poszczególnych właścicieli nieruchomości – w tym za zabudowania i nasadzenia wydaje Wojewoda Podkarpacki w terminie 30-stu dni od dnia w którym decyzja o zezwoleniu na realizację inwestycji stała się ostateczna – a więc zgodnie z posiadanymi informacjami powinno to nastąpić do końca listopada 2010r. Rzeczoznawca dokonujący wycen nieruchomości działa na zlecenie Wojewody Podkarpackiego i Prezydent Miasta Przemyśla nie ma wpływu na tryb i tempo tych wycen – niemniej zwracałem się kilkakrotnie do Pana Wojewody, aby decyzje ustalające wysokość odszkodowań były wydane niezwłocznie, zaś same wyceny były rzetelne i przeprowadzone zanim nastąpi rozbiórka budynków i zabudowań oraz wycinka drzew.
Wypłat odszkodowań dokona Inwestor – Gmina Miejska Przemyśl – i zapewniam, że nastąpi to niezwłocznie po wydaniu decyzji o wysokości odszkodowań przez Wojewodę Podkarpackiego.


Faktycznie rozpoczęte prace budowlane mogą się wiązać z koniecznością zajęcia budynków mieszkalnych – jednak zapewniam, że Gmina Miejska Przemyśl nie pozostawi nikogo bez pomocy, zabezpieczy tymczasowe lokale i mieszkania, jak również pomieszczenia magazynowe – o ile takie będą oczekiwania mieszkańców.

W związku z powyższym zapraszam wszystkich zainteresowanych Mieszkańców – Właścicieli nieruchomości, które będą zajęte pod budowę obwodnicy na spotkanie ze mną w dniu 03. 11. 2010r. (środa) o godz. 14. 00 w Hotelu Gloria, ul. Wilczańska 4 - na które także zaproszę przedstawicieli Wykonawcy Robót oraz Wojewodę Podkarpackiego.

Licząc, że obwodnica jest od dawna oczekiwana przez Mieszkańców Naszego Miasta – przepraszam za wszelkie utrudnienia i niedogodności związane z jej realizacją.


Robert Choma
Prezydent Miasta Przemyśla
Opublikował:  | Data publikacji: 26-10-2010 12:52
Modyfikował:  | Data modyfikacji: 25-01-2011 13:31