22 °C
  • PL
  • EN
  • DE
×

Wyszukaj w serwisie

Wojewódzkie podsumowanie współzawodnictwa szkół, gmin i powiatów

W hali sportowej Przemyskiego Ośrodka Sportu i Rekreacji w dniu 19 października 2010r. odbyło się Wojewódzkie Podsumowanie Współzawodnictwa Szkół, Gmin i Powiatów za rok szkolny 2009/2010, zorganizowane przez Podkarpacki Wojewódzki Szkolny Związek Sportowy. Podsumowanie odbyło się w Przemyślu ponieważ sportowcy z naszych szkół zajęli czołowe miejsca w wielu konkurencjach, a miasto Przemyśl znalazło się również na czele kilku klasyfikacji.
Zawody szkolne organizowane przez Szkolny Związek Sportowy rozgrywane są w trzech kategoriach wiekowych: dla szkół podstawowych - Igrzyska Młodzieży Szkolnej, dla gimnazjów - Gimnazjada młodzieży i dla szkół średnich - Licealiada. W ubiegłym roku szkolnym zorganizowano tego typu zawody we wszystkich powiatach i prawie wszystkich gminach naszego województwa. Startowało w nich ponad 100 tysięcy młodych sportowców.

Za realizację programu Wojewódzkich Igrzysk Młodzieży Szkolnej sklasyfikowano aż 758 szkół podstawowych:
4 miejsce zajęła SP Nr 14 Przemyśl (szkoła specjalizuje się w wielobojach lekkoatletycznych, piłce ręcznej i koszykówce)
3 miejsce zajęła SP Nr 4 Przemyśl (wieloboje lekkoatletyczne i biegi przełajowe, podczas Ogólnopolskich Igrzysk Młodzieży Szkolnej w 4-boju lekkoatletycznym zajęli II miejsce)


W ubiegłym roku szkolnym po raz kolejny rozegrano cykl zawodów pod nazwą Wojewódzka Gimnazjada młodzieży. W tej kategorii sklasyfikowano 478 gimnazjów. Wśród nich:

2 miejsce zająło Gimnazjum Nr 5 Przemyśl (to mistrzowie województwa w biegach przełajowych i lidze lekkoatletycznej a wicemistrzowie w aerobiku)
1 miejsce – Gimnazjum Nr 1 Przemyśl (medale szkoła zdobywała w lekkiej atletyce i piłce ręcznej, mistrzowie Polski w tej dyscyplinie)

175 szkół brało udział w zawodach wojewódzkich w Licealiadzie.
5 miejsce zajęło II Liceum Ogólnokształcące w Przemyślu (to jedna z najbardziej wszechstronnych szkół, uczniowie tej szkoły startują w prawie wszystkich zawodach)
1 miejsce zajęło I Liceum Ogólnokształcące w Przemyślu (znakomite występy w badmintonie, lekkiej atletyce, piłce ręcznej i szachach).

W kategorii gmin za realizację programu Wojewódzkich Igrzysk Młodzieży Szkolnej i Gimnazjady Młodzieży sklasyfikowano prawie wszystkie bo 159 gmin. I miejsce zajął Przemyśl.
Prowadzona jest również klasyfikacja powiatów. Tutaj już wszystkie 25 powiatów brało udział w zawodach organizowanych przez Szkolny Związek Sportowy. W kategorii szkół podstawowych i gimnazjów Przemyśl (powiat grodzki) zajął 3  a wśród szkół ponadgimnazjalnych 2 miejsce.

Na wniosek Podkarpackiego Wojewódzkiego Szkolnego Związku Sportowego w Rzeszowie Zarząd Główny SZS przyznał zbiorową odznakę „Za Zasługi w rozwoju sportu szkolnego”: Przemyskiemu Ośrodkowi Sportu i Rekreacji w Przemyślu

Zarząd Podkarpackiego Wojewódzkiego Szkolnego Związku Sportowego w Rzeszowie przyznał medal zbiorowy „Za zasługi w rozwoju sportu młodzieży szkolnej” – Gimnazjum Nr 1 im. Orląt Przemyskich w Przemyślu.
Zarząd Podkarpackiego Wojewódzkiego Szkolnego Związek Sportowy w Rzeszowie przyznał Honorowe medale „Za zasługi w sporcie szkolnym”:
Panu Robertowi Chomie (Prezydent Miasta Przemyśla)
Panu Zbigniewowi Rużyckiemu (Naczelnik Wydziału Sportu Urzędu Miejskiego w Przemyślu)
Panu Januszowi Życzkowskiemu (nauczyciel wf w I LO Przemyśl)
Panu Mieczysławowi Sarowi (nauczyciel wf w II LO Przemyśl)
Panu Mariuszowi Zamirskiemu ( dyrektor POSiR Przemyśl )
Panu Jerzemu Frączek - Sadowskiemu ( nauczyciel wf I LO )

Honorowe dyplomy Podkarpackiego Wojewódzkiego Szkolnego Związku Sportowego w Rzeszowie otrzymali:
Pani Dorota Thier (nauczyciel wf w I LO Przemyśl)
Pan Krzysztof Sugier (nauczyciel wf w SP Nr 4 Przemyśl)
Pan Stanisław Fedorcio (nauczyciel w f w SP Nr 14 Przemyśl)
Pan Przemysław Korobczak (nauczyciel wf w Gimnazjum Nr 1 Przemyśl)
Pan Adam Pawłowski (nauczyciel wf w SP Nr 6 Przemyśl)

Prezydent Miasta Przemyśla po raz kolejny w tym roku przyznał stypendia sportowe i nagrody dla przemyskich zawodników

- stypendia sportowe otrzymali:

1. Michał Kindlik zawodnik MKS Polonia - koszykówka
2. Krzysztof Czopik zawodnik MKS „Polonia” - koszykówka
3.Maurycy Kostka zawodnik KS „Czuwaj” – piłka ręczna
4. Paweł Kotowicz zawodnik KS „Czuwaj” - piłka ręczna
5. Lech Podhalicz zawodnik UKS „Tempo 5” – lekka atletyka

- nagrody dla zawodników otrzymali:

1. Konrad Strzępek zawodnik UKS „Gimbaskets 2” – koszykówka
2. Przemysław Pluta zawodnik UKS „Gimbaskets 2” – koszykówka
3. Ewa Fornal zawodniczka UKS „Tempo 5” – lekka atletyka
4. Piotr Sanowski zawodnik UKS „Tempo 5” – lekka atletyka
Nagrodzeni zawodnicy otrzymali torby sporowe ufundowane przez Hurtownię MAAW Sport.


Za bardzo sprawne przeprowadzanie zawodów szkolnych różnych szczebli na terenie miasta Przemyśla członkowie Powiatowego Szkolnego Związku Sportowego w Przemyśla oraz organizatorzy imprez sportowych otrzymali stroje sportowe z logo Przemyśla: 10 kompletów ufundował Prezydent Miasta Przemyśla. Słodycze i napoje dla uczestników podsumowania ufundował sklep TESCO z Przemyśla.
Oprawę muzyczną i pokazy sportowe zaprezentowali: Klub Shorin Ryu Karate, zespół "Kram" z SP Nr 15, zespoły muzyczne i taneczne oraz soliści z MDK oraz Przemyska Szkółka Unique Street Artist.

Zbigniew Rużycki: Wydział Sportu

JPGPodsumowanie rywalizcji sportowej

JPGPodsumowanie rywalizcji sportowej

JPGPodsumowanie rywalizcji sportowej

JPGPodsumowanie rywalizcji sportowej

JPGPodsumowanie rywalizcji sportowej

JPGPodsumowanie rywalizcji sportowej

JPGPodsumowanie rywalizcji sportowej

Opublikował:  | Data publikacji: 25-10-2010 15:01
Modyfikował:  | Data modyfikacji: 25-01-2011 13:31