5 °C
  • PL
  • EN
  • DE
×

Wyszukaj w serwisie

Zaproszenie na bezpłatne szkolenie

Regionalny Ośrodek Europejskiego Funduszu Społecznego w Tarnobrzegu zaprasza na bezpłatne szkolenie współfinansowane przez Europejski Fundusz Społeczny:

 

"Równość szans kobiet i mężczyzn w projektach współfinansowanych z EFS""

 


data: 25.10.2010, 26.10.2010, 27.10.2010 w Przemyślu
data: 28.10.2010 w Jarosławiu


Zapraszamy maksymalnie 3 osoby z jednej instytucji/podmiotu. Grupami docelowymi mogą być przedstawiciele każdej instytucji będącej projektodawcą EFS, mający siedzibę lub oddział na terenie obszaru 28 oraz osoby fizyczne prowadzące działalność gospodarczą lub oświatową na podstawie przepisów odrębnych. Każdy uczestnik otrzyma świadectwo potwierdzające ukończenie szkolenia. Zgłoszenia prosimy kierować do Pani Katarzyny Fedec pod nr 600 242 384.

Szczegóły na naszej stronie internetowej www.tarnobrzeg.roefs.pl

 

Szkolenie współfinansowane przez Unię Europejską w ramach Europejskiego Funduszu Społecznego.
Regionalny Ośrodek Europejskiego Funduszu Społecznego w Tarnobrzegu
ul. M. Dąbrowskiej 15, 39-400 Tarnobrzeg
tel. (0-15) 823-55-28, fax (0-15) 822-61-87
e-mail:
adres on-line: www.tarnobrzeg.roefs.pl

 

źródło: ROEFS Tarnobrzeg

Opublikował:  | Data publikacji: 21-10-2010 15:18
Modyfikował:  | Data modyfikacji: 25-01-2011 13:31