10 °C
  • PL
  • EN
  • DE
×

Wyszukaj w serwisie

Odbyły się warsztaty szkoleniowe dotyczące przeciwdziałania przemocy w rodzinie

W dniach 13 – 15 października br. odbyły się warsztaty szkoleniowe w zakresie przeciwdziałania przemocy rodzinie zorganizowane przez Urząd Miejski w Przemyślu. Szkolenie odbywało się w ośrodku CARITAS Archidiecezji Przemyskiej w miejscowości Rajskie.
W warsztatach wzięło udział 48 osób, wśród których znaleźli się m. in.: pedagodzy, nauczyciele zatrudnieni w szkołach działających na terenie miasta Przemyśla, członkowie Gminnej Komisji Rozwiązywania Problemów Alkoholowych, jak również pracownicy MOPS, funkcjonariusze Policji oraz Straży Miejskiej.
Tematy z jakimi  mogli się zapoznać uczestnicy  w trakcie wykładów oraz warsztatów to m. in.: „Przemoc w rodzinie – charakterystyka zjawiska”, „Interwencja – pomaganie”, „Procedura Niebieskich Kart”, „Zespoły interdyscyplinarne” „Osoby stosujące przemoc”, „Rozwijanie umiejętności pracy z osobami doznającymi przemocy”, „Kontakt i praca z osobą stosującą przemoc” oraz „Kontakt i praca z osobą doznającą przemocy”. Zajęcia prowadzone były przez osoby zatrudnione w Specjalistycznym Ośrodku Wsparcia dla Ofiar Przemocy w Rodzinie w Korytnikach.
Organizacja szkolenia, poza głównym tematem, miała na celu również umożliwienie wzajemnego poznania się osób zatrudnionych w różnych jednostkach miejskich, które na co dzień w swojej pracy spotykają się z problemem przemocy, tak aby w  przyszłości mogli oni ze sobą współpracować jeszcze skuteczniej. 
W ocenie samych uczestników, zoorganizowanie przedmiotowych warsztatów było celowe. Większość osób biorących udział w spotkaniu wyraziło opinię, iż szkolenie spełniło ich oczekiwania  w kwestii przekazywanych treści, przygotowania merytorycznego prowadzących, jak również organizacji  całego przedsięwzięcia.

Zapraszamy także do Galerii

JPGWarsztaty (53,34KB)

JPGWarsztaty (55,46KB)

JPGRajskie (82,55KB)

Opublikował:  | Data publikacji: 20-10-2010 14:29
Modyfikował:  | Data modyfikacji: 19-05-2011 10:25