15 °C
  • PL
  • EN
  • DE
×

Wyszukaj w serwisie

Szkolenie dla służb publicznych z zakresu obsługi ruchu turystycznego

W dniach 26 – 27 października br. odbędzie się szkolenie dla służb publicznych z zakresu obsługi ruchu turystycznego. Zajęcia będą prowadzone w Sali konferencyjnej „Domku Ogrodnika” przez ekspertów z Polskiej Agencji Rozwoju Turystyki S. A z Warszawy na zlecenie Urzędu Miejskiego w Przemyślu.
Opracowanie założeń i prowadzenie szkoleń dla służb publicznych jest jednym z zadań wynikających ze Strategii rozwoju turystyki dla Miasta Przemyśla na lata 2008-2015. Ich wdrożenie ma doprowadzić do osiągnięcia celu operacyjnego 2.1 – Podnoszenie jakości usług turystycznych i około turystycznych oraz usług świadczonych przez służby publiczne, a także pośrednio celu strategicznego wyznaczonego dla obszaru priorytetowego II Zasoby Ludzkie – Rozwój profesjonalnych i dynamicznych zasobów ludzkich oraz ich przygotowanie do recepcji ruchu turystycznego w mieście.

Cel szkolenia
Kluczowym celem szkolenia jest właściwe przygotowanie uczestników do obsługi ruchu turystycznego w 3 wymiarach:

  • wiedzy o Przemyślu jako atrakcyjnej destynacji turystycznej.
  • wiedzy o działaniach promocyjnych podejmowanych w mieście i możliwości korzystania z nich.
  • wiedzy o zasadach obsługi turystów.

szczegółowe cele szkolenia obejmują:

  • zaznajomienie uczestników z atrakcjami turystycznymi i ofertą turystyczną Przemyśla i jego najbliższych okolic,
  • włączenie uczestników szkolenia w promocję Przemyśla w ich codziennej pracy,
  • nabycie umiejętności związanych z obsługą turysty, w tym:

          - wdrażanie zasad polityki jakości na rynku turystycznym,
          - efektywne przekazywanie informacji,
          - rozpoznawanie potrzeb i ich realizacja,
          - obsługa osób starszych i niepełnosprawnych.

Zakładane rezultaty

podniesienie wiedzy uczestników szkolenia na temat potencjału turystycznego i oferty turystycznej Miasta i jego najbliższych okolic, zaznajomienie z terminologią branżową, zaangażowanie uczestników w obsługę ruchu turystycznego w Przemyślu oraz promocję Miasta, zdobycie kwalifikacji w zakresie uczestnictwa w realizacji polityki jakości, zwiększenie motywacji do działania.

 

DOTPobierz Program Szkolenia

Opublikował:  | Data publikacji: 20-10-2010 13:47
Modyfikował:  | Data modyfikacji: 25-01-2011 13:31