15 °C
  • PL
  • EN
  • DE
×

Wyszukaj w serwisie

"Wawrzyn Polskiej Turystyki"

2 października br. wręczono nagrody laureatom II edycji konkursu "Wawrzyn Polskiej Turystyki". Uroczystość odbyła się w Teatrze Polskim w Warszawie. Wśród wielu nagrodzonych znalazło się również Przemyskie Stowarzyszenie Przyjaciół Dobrego Wojaka Szwejka. Laureaci Konkursu otrzymali Honorowe Statuetki "Wawrzyn Polskiej Turystyki",a jednocześnie zostali nominowani do Polskiej Akademii Innowacji Turystyki, zainicjowanej przez Stowarzyszenie Wspierania Rozwoju Turystyki i ALMAMER Wyższą Szkołę Ekonomiczną w dniu 3 października 2009 r. na uroczystej Gali w Teatrze Polskim w Warszawie. Celem Akademii jest m.in. zgłaszanie uwag i wniosków do projektu, dokumentów i aktów prawnych istotnych dla rozwoju turystyki; inicjonowanie nowych form rozwoju turystyki krajowej i zagranicznej ze szczególnym ukierunkowaniem na upowszechnienie różnych form turystyki wśród młodzieży szkolnej i akademickiej oraz turystyki rodzinnej; monitorowanie stanu polskiej turystyki; współpraca z organizacjami krajowymi i zagranicznymi.

Więcej informacji na stronie internetowej: www.wawrzynpolskiejturystyki.pl

Opr. Anna Gremska

Opublikował:  | Data publikacji: 20-10-2010 12:16
Modyfikował:  | Data modyfikacji: 10-07-2013 09:01