9 °C
  • PL
  • EN
  • DE
×

Wyszukaj w serwisie

44 Ogólnopolski Rajd "Twierdza Przemyśl" - 16.10.2010r.

 Polskie Towarzystwo Turystyczno Krajoznawcze Zarząd Oddziału im. dr Mieczysława Orłowicza w Przemyślu 

przy współpracy 

Urzędu Miejskiego w Przemyślu, Fortu XII Werner, Koła Przewodników PTTK, Klubu Górskiego PTTK „Karpaty”, SK PTTK przy I LO 
organizuje 

44 OGÓLNOPOLSKI RAJD TWIERDZA PRZEMYŚL” 

REGULAMIN

     Przemyśl, 16 października 2010 r.

TRASY RAJDU:

Trasa nr 1 Koła Przewodników PTTK

Zbiórka o godz. 10:15 na parkingu przy stadionie Polonia ul. Sanocka w Przemyślu. Wyjazd autobusem o godz. 10:30 do Bolestraszyc. Przejazd płatny dodatkowo 1 zł przy wpłacie wpisowego.

Przejście trasy: Bolestraszyce (początek czarnego szlaku fortecznego) – fort XIII „San Rideau” - fort XIIIb– Żurawica Rozrządowa -  XVII-wieczne obwałowania, dawne lotnisko Twierdzy Przemyśl – fort XII „Werner”

Uwaga! W razie bardzo dobrych warunków pogodowych trasa rozpocznie się od fortu XIIIa.

Długość trasy: 7 km Punkty: 8 pkt. do GOT, 7 pkt. do OTP

Prowadzenie: Halina i Krzysztof Stadnikowie

 

Trasa nr 2 Szkolnego Koła PTTK przy I LO

Zbiórka uczes tników o godz. 9:30 na przystanku MZK ul. Jagiellońska. Przejazd kursowym autobusem linii 114 o godz. 9:45 do przystanku na Lipowicy (ul. Wysockiego DPS). Przejazd na koszt własny uczestników (bilet MZK normalny 2 zł, ulgowy 1 zł).

Przejście trasy: Lipowica - fort X “Orzechowce” - fort XI “Duńkowiczki” - Żurawica fort XII “Werner”.

Długość trasy: 11km Punkty:12 pkt. GOT, 11 pkt. OTP

Prowadzenie: Edyta i Grzegorz Hrymakowie

 

Trasa nr 3 Klubu Górskiego “Karpaty” PTTK
Zbiórka o godz. 11:15 przy wejściu do tunelu dworca PKP od strony Pl. Legionów w Przemyślu. Przejazd pociągiem do Walawy godz. 11:47. Przejazd na koszt własny uczestników (bilet normalny 4 zł, ulgowy 2,52 zł) płatny w kasie PKP przed wyjazdem.

Uwaga! Planowane dojście do fortu XII Werner na godz. 16:00

Przejście trasy: Walawa – Żurawica – fort XII Werner

Długość trasy: 11 km. Punkty: 11 pkt. do OTP, 11 pkt. do GOT.

Prowadzenie: Dariusz Hop

 

Trasa nr 4 nordic walking

Zbiórka uczestników o godz. 10:30 pod Pomnikiem Orląt Przemyskich.

Przejście trasą:Plac Orląt Przemyskich - Lipowica -fort X “Orzechowce”-fort XI “Duńkowiczki” -Żurawica fort XII “Werner”.

Długość trasy: 13 km Punkty:14 pkt. GOT, 13 pkt. OTP

Prowadzenie: Robert Bal

 

Trasa nr 5 Klubu Górskiego "Karpaty" PTTK - ROWEROWA

Zbiórka uczestników o godz. 12:45 przed Pomnikiem Orląt Przemyskich. Wyjazd na trasę o 13:00.

Przejazd trasą: Przemyśl - fort XVII Ostrów - fort XVIII Lipowica - fort IX Brunner - fort X Orzechowce - fort IX Duńkowiczki - fort XII Werner.

Długośc trasy: ok. 19 km ; Punkty: 10 pkt do KOT

Prowadzenie: Jan Paradysz ( Przodownik Turystyki Kolarskiej)

Postanowienia uzupełniające dla trasy nr 5 rowerowej

Prosimy o sprawdzenie stanu technicznego roweru przed wyruszeniem w drogę. Organizator zachęca do jeżdżenia na rowerze w kasku kolarskim.

Tempo jazdy turystyczno – rekreacyjne tj. ok. 15 km/h

Podczas rajdu prosimy o stosowanie się do zaleceń obsługi imprezy.

Uczestnicy zobowiązani są do bezwzględnego przestrzegania zasad ruch drogowego.

 

Ogólne warunki uczestnictwa: W rajdzie mogą brać udział turyści indywidualni, zespoły zgłoszone przez szkoły i inne placówki oświatowo-wychowawcze, oddziały, koła i kluby PTTK, inne organizacje turystyczne i społeczne, drużyny harcerskie. Dzieci i młodzież szkolna może brać udział w rajdzie tylko pod nadzorem dorosłych osób (nauczycieli lub rodziców) odpowiadających za ich zachowanie i bezpieczeństwo.

Od każdego uczestnika wymagane jest: posiadanie stroju i ekwipunku turystycznego (dostosowanego do pogody) oraz dokumentu tożsamości, zespołowe pokonywanie trasy, przestrzeganie KARTY TURYSTY oraz postanowień niniejszego regulaminu, a także podporządkowanie się ustaleniom organizatorów.

 

Zgłoszenia i wpisowe: (ostateczny termin: 12.10.2010r. - wtorek) należy dokonać w Biurze O/PTTK ul. Waygarta 3, Przemyśl, tel./fax: 16 678-53-74.

W zgłoszeniu należy podać: imię i nazwisko, datę urodzenia, adres zamieszkania, przynależność do PTTK (numer legitymacji), numer wybranej trasy oraz dokonać wpłaty wpisowego w wysokości :

  • Członkowie PTTK ( z opłaconą składką za 2010 r.) - 5 zł

  • Dzieci i młodzież szkolna nie zrzeszona w PTTK - 6 zł

  • Dorośli nie zrzeszeni w PTTK - 7 zł

  • Opiekunowie drużyn szkolnych są zwolnieni z opłaty wpisowego (jeden opiekun na dziesięciu uczniów)

W ramach wpisowego uczestnicy otrzymują: ubezpieczenie NNW, opiekę prowadzących na trasach, pamiątkową odznakę rajdową ( Uwaga! liczba odznak ograniczona - dotyczy pierwszych zgłoszeń. Każda ze zgłoszonych grup szkolnych ma gwarancję otrzymania jednej odznaki), materiał krajoznawczy, kiełbasę do pieczenia na rajdowym ognisku, nagrody dla uczestników konkursu wiedzy o Twierdzy Przemyśl, transport ok. godz. 17:00 z fortu Werner do Przemyśla ul. Jagiellońska.

Zakończenie rajdu: Zakończenie rajdu odbędzie się o godz. 15.00 podczas wspólnego ogniska na terenie fortu Werner nr XII.

Postanowienia końcowe: świadczenia w ramach wpisowego przysługują tylko osobom uczestniczącym w rajdzie, a wpisowe nie podlega zwrotowi. Opiekunowie grup ponoszą odpowiedzialność za zachowanie zgłoszonych przez siebie uczestników, wszelkie szkody obciążają sprawców. Uczestnicy biorą udział w rajdzie na własne ryzyko i odpowiedzialność. Organizator nie bierze odpowiedzialności za wypadki powstałe w czasie trwania rajdu oraz za szkody wynikłe w stosunku do uczestników rajdu i osób trzecich.

 

Organizatorzy zastrzegają sobie prawo do wprowadzenia zmian w przebiegu imprezy oraz prawo do ostatecznej interpretacji niniejszego regulaminu.

 

 

 

 

 

Opublikował:  | Data publikacji: 06-10-2010 10:48
Modyfikował:  | Data modyfikacji: 09-03-2012 08:10