12 °C
  • PL
  • EN
  • DE
×

Wyszukaj w serwisie

Podpisana została umowa na Kompleksowe uzbrojenie terenów inwestycyjnych miasta Przemyśla

Projekt współfinansowany ze środków Unii Europejskiej z Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Podkarpackiego na lata 2007 – 2013.


W dniu 27 września 2010 r. została podpisana umowa na dofinansowanie projektu „Kompleksowe uzbrojenie terenów inwestycyjnych miasta Przemyśla” realizowanego w ramach Osi Priorytetowej I „Konkurencyjna i innowacyjna gospodarka” Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Podkarpackiego na lata 2007 – 2013.


Celem projektu jest kompleksowe uzbrojenie terenów inwestycyjnych w ramach Przemyskiej Podstrefy Tarnobrzeskiej Specjalnej Strefy Ekonomicznej.

Zakres rzeczowy projektu obejmuje:

• budowę drogi dojazdowej od ul. Bakończyckiej do ul. Pustej
• budowę drogi wewnętrznej od ul. Pustej do ul. Stwowej
• budowę drogi wewnętrznej od ul. Pustej do ul. Ułańskiej i dalej do ul. Słowackiego
• budowę sieci kanalizacyjnej
• budowę sieci wodociągowej
• meliorację przedmiotowego terenu


Obecnie trwają prace związane z przygotowaniem procedury przetargowej na realizację przedmiotowej inwestycji.

Wartość całkowita: 23 003 990,86 zł
Dofinansowanie w ramach RPO WP: 18 863 272,49 zł


Inwestujemy w rozwój województwa podkarpackiego.
Źródło: Wydział Funduszy Europejskich i Strategii Rozwoju

Opublikował:  | Data publikacji: 05-10-2010 13:26
Modyfikował:  | Data modyfikacji: 25-01-2011 13:31