Kontrast:
Rozmiar czcionki:
Odstępy:
Reset:
  • TAB - Kolejny element
  • SHIFT + TAB - Poprzedni element
  • ESC - Anulowanie podpowiedzi

Utrudnienia na ul. Sobieskiego

Zarząd Dróg Miejskich w Przemyślu informuje, że od dnia 30 września br. zostaje wprowadzona zmiana organizacji ruchu drogowego - wyłączenie jednego pasa ruchu na długości ok. 200 m ul. Sobieskiego. Zmiana jest spowodowana stwierdzonym osuwaniem się skarpy przy tej ulicy w rejonie budynku nr 35 i istniejącym zagrożeniem bezpieczeństwa ruchu drogowego oraz sąsiadujących budynków.