Obchody 71 rocznicy napadu Związku Radzieckiego na Polskę

 Dnia 17 września 2010 r. uczniowie klas IV-VI Szkoły Podstawowej nr 15 w Przemyślu udali się w milczeniu na miejsce pamięci narodowej - „Ścianę Straceń”, znajdujące się przy ul. Lwowskiej.
Po wysłuchaniu hymnu narodowego mowę powitalną wygłosiła Pani Dyrektor Maria Młynarska, podkreślając znaczenie tego miejsca dla naszej społeczności szkolnej, która od kilku lat sprawuje nad nim opiekę.
     W uroczystościach wzięli udział zaproszeni goście : prezes Związku Kombatantów RP i Byłych Więźniów Politycznych- Pan Henryk Burdon, kierownik Oddziału Nadzoru Pedagogicznego w Przemyślu- Kuratorium Oświaty w Rzeszowie Pani starszy wizytator Janina Mielnikiewicz oraz przedstawiciel Urzędu Miasta Wydziału Edukacji - Pan inspektor Grzegorz Masłyk.
     Wprowadzeniem do programu artystycznego, przygotowanego przez uczniów naszej szkoły, była deklamacja wierszy upamiętniających poświęcenie Polaków walczących w obronie ojczystego kraju. Następnie odczytano tekst przygotowany przez nauczyciela historii Pana Marcina Dumę, nawiązujący do wydarzeń z września 1939 r.
     W dalszej części obchodów głos zabrali zaproszeni goście. Pan Henryk Burdon opowiedział zgromadzonym o działaniach podziemia w Przemyślu i jego okolicach podczas II wojny światowej. Była to dla nas „żywa lekcja” historii i patriotyzmu, zaprezentowana przez naocznego świadka tych bolesnych wydarzeń. Z kolei Pan inspektor Grzegorz Masłyk w swoim przemówieniu nawiązał do czasów PRL-u, w którym to okresie dzień 17 września był pomijany w historii, a uroczystości takie, jak ta, były organizowane potajemnie, za co groziły represje.
     Obchody 71 rocznicy napaści Związku Radzieckiego na nasz kraj zakończyły się zapaleniem zniczy pod pomnikiem pomordowanych i złożeniem wiązanek kwiatów. Pamięć poległych uczczono minutą ciszy.
Opublikował(a):  Data publikacji: 24-09-2010 14:02 Modyfikował(a):  Data modyfikacji: 24-09-2010 14:05

Na skróty