3 °C
  • PL
  • EN
  • DE
×

Wyszukaj w serwisie

Podpisane zostało porozumienie z Polsko-Ukraińską Izbą Gospodarczą

Dynamizacja rozwoju gospodarczego w strefie przygranicznej Polski i Ukrainy jest celem porozumienia podpisanego w dniu 23 września br. pomiędzy Miastem Przemyślem, a Polsko-Ukraińską Izbą Gospodarczą. W imieniu Miasta dokument podpisał Robert Choma Prezydent Miasta Przemyśla, ze strony Izby jej Prezes Jacek Piechota.
Porozumienie zakłada współdziałanie w zakresie wspierania współpracy gospodarczej polsko – ukraińskiej, m.in. w zakresie aktywizacji działalności gospodarczej na terenie pasa przygranicznego, pobudzania działalności gospodarczej przedsiębiorców polskich i ukraińskich, w szczególności w sektorze małych i średnich przedsiębiorstw, wspólnego reprezentowania interesów przedsiębiorców, działających na terenie Miasta Przemyśla i Powiatu Przemyskiego w stosunku do władz polskich i ukraińskich.
Jednym z pierwszych działań będzie organizacja w Przemyślu międzynarodowej Konferencji z udziałem przedsiębiorców - miedzy innymi – z terenu Polski i Ukrainy. Podczas spotkania Prezes Piechota podkreślał niejednokrotnie, iż Przemyśl odgrywa znaczącą rolę w procesie rozwijania współpracy gospodarczej.Rafał Porada
Kancelaria Prezydenta Miasta

JPGNULL (164,38KB)

Opublikował:  | Data publikacji: 23-09-2010 13:05
Modyfikował:  | Data modyfikacji: 25-01-2011 13:31