13 °C
  • PL
  • EN
  • DE
×

Wyszukaj w serwisie

Przemyśl w Grupie Wymiany Doświadczeń

Miło nam poinformować, iż miasto Przemyśl zakwalifikowało się do Grupy Wymiany Doświadczeń pt. "Współpraca jednostek samorządu terytorialnego z organizacjami pozarządowymi" organizowanym w ramach projetku Ministerstwa Pracy i Polityki Społecznej "Model współpracy jednostek samorządu terytorialnego z organizacjami pozarządowym", którego partnerem jest Związek Miast Polskich.

Celem projektu jest zwiększenie zakresu i poprawy jakości współpracy jednostek administracji samorządowej z organizacjami pozarządowymi. Drogą do realizacji tego celu jest opracowanie modelu współpracy administracji publicznej i organizacji pozarząowych, przygotowanie poradnika opisującego standardy współdziałania obu sektorów oraz identyfilakcja i upowszechnienie dobrych praktyk w tym zakresie.

Do udziału w projekcie zostały zaproszone te miasta, które mają duże doświadczenie w partnerskim współdziałaniu z organizacjami pozarządowymi i wypracowały w tym zakresie ciekawe rozwiązania organizacyjno-zarządcze.

Mamy nadzieję, iż po zakończeniu projektu zdołamy podzielić się zdobytymi doświadczeniami ze wszystkimi zainteresowanymi jednostkami samorządowymi z terenu naszego powiatu i województwa.

Opublikował:  | Data publikacji: 17-09-2010 12:01
Modyfikował:  | Data modyfikacji: 22-03-2011 09:54