3 °C
  • PL
  • EN
  • DE
×

Wyszukaj w serwisie

Odwodnienie i stabilizacja osuwiska na Cmentarzu Głównym w Przemyślu

Projekt współfinansowany ze środków Unii Europejskiej z Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Podkarpackiego na lata 2007 – 2013.

W dniu 11 sierpnia 2010r. została podpisana umowa na dofinansowanie projektu „Odwodnienie i stabilizacja osuwiska na Cmentarzu Głównym w Przemyślu” realizowanego w ramach Osi Priorytetowej IV „Ochrona środowiska i zapobieganie zagrożeniom” Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Podkarpackiego na lata 2007 – 2013.

Celem projektu jest zabezpieczenie osuwiska znajdującego się na terenie Cmentarza Komunalnego przy ulicy Słowackiego w Przemyślu.

Ponadto w dniu 7 września 2010r. rozstrzygnięty został przetarg na wykonanie odwodnienia i stabilizacji osuwiska na Cmentarzu Głównym w Przemyślu.
Za najkorzystniejszą uznano ofertę Przedsiębiorstwa MOLTER Sp. z o.o. z Rudny Małej – Głogów Małopolski.

Zakres rzeczowy prac obejmuje wykonanie trzech linii konstrukcji oporowych oraz kanału rurowego i liniowego odwodnienia powierzchniowego. Wody opadowe odprowadzane będą do zaprojektowanych komór rozsączających (drenażowych) zlokalizowanych poniżej cmentarza.


Wartość całkowita: 4 715 997,84 zł
Dofinansowanie: 2 997 596,07 zł


Zakończenie realizacji projektu planowane jest do końca 2010 roku.

Inwestujemy w rozwój województwa podkarpackiego.


Źródło: Wydział Funduszy Europejskich i Strategii Rozwoju

 

Opublikował:  | Data publikacji: 16-09-2010 09:17
Modyfikował:  | Data modyfikacji: 25-01-2011 13:31