13 °C
  • PL
  • EN
  • DE
×

Wyszukaj w serwisie

III Regionalny Przegląd Plastyki Nieprofesjonalnej Przemyśl 2010

Centrum Kulturalne w Przemyślu zaprasza twórców nieprofesjonalnych z powiatów: jarosławskiego, lubaczowskiego, przemyskiego i przeworskiego, do udziału w III Regionalnym Przeglądzie Plastyki Nieprofesjonalnej Przemyśl 2010. Współorganizatorami przedsięwzięcia są Muzeum Narodowe Ziemi Przemyskiej oraz Galeria Sztuki Współczesnej w Przemyślu.

Celem Przeglądu jest propagowanie amatorskiej twórczości plastycznej, rozwijanie i rozbudzanie zainteresowań plastycznych, wspomaganie twórców w realizacji ich życiowych pasji i umożliwienie im prezentacji swoich dzieł. Ponadto służy integracji, wymianie doświadczeń i form pracy twórczej.

W Przeglądzie może wziąć udział każdy kto ukończył 20 lat, nie posiada wykształcenia plastycznego i nie zajmuje się tą twórczością zawodowo. Warunkiem uczestnictwa jest nadesłanie od 3 do 5 prac, powstałych w ostatnim roku.
Zgłoszone prace oceniać będzie Komisja Artystyczna w następujących dziedzinach:
- malarstwo
- rysunek
- grafika warsztatowa (druk płaski, wklęsły, wypukły)
- rzeźba
- metaloplastyka
Zgłoszone prace powinny być zaopatrzone w czytelny opis zawierający następujące dane: imię i nazwisko, adres autora, telefon, tytuł pracy, technikę, wymiary, datę powstania.
Prosimy o dostarczenie prac do organizatora:

Centrum Kulturalne
ul. Konarskiego 9
37-700 Przemyśl
Dział Informacyjno-Metodyczny p. 29
w terminie od 27-30 września 2010 r.


Rozstrzygnięcie Przeglądu i wręczenie nagród nastąpi 17 października 2010 r. w Muzeum Narodowym Ziemi Przemyskiej.

Opublikował:  | Data publikacji: 14-09-2010 13:01
Modyfikował:  | Data modyfikacji: 02-03-2011 13:11