2 °C
  • PL
  • EN
  • DE
×

Wyszukaj w serwisie

Światowy Dzień Turystyki

Obchody Światowego
Dnia Turystyki w Przemyślu

25 września 2010r.Tegoroczny Światowy Dzień Turystyki, którego główne obchody w tym roku odbędą się 27 września w Chinach, nosił będzie hasło Turystyka i Różnorodność Biologiczna. Temat przewodni uroczystości daje szansę podniesienia społecznej świadomości wzajemnego wpływu różnorodności biologicznej i turystyki, a także roli zrównoważonej turystyki w zachowaniu życia na Ziemi. W województwie podkarpackim obchody światowego dnia turystyki odbędą się 2 października br. w Ulanowie.

25 września 2010r.
Fort VIII Łętownia w Kuńkowcach

w programie:

godz. 17.00

Uhonorowanie zasłużonych w turystyce przez Prezydenta Miasta Przemyśla

Rozdanie nagród w "Wakacyjnym Konkursie Historycznym" zorganizowanym przez Forum Rozwoju Przemyśla


godz. 18.00 Koncerty zespołów

„Krzysztof Iwaneczko”

„Port Przemyśl”


Ponadto:
wycieczki krajoznawcze, gry i zabawy forteczne: tyrolka, ścianka wspinaczkowa, strzelnica, przysmaki z kuchni fortecznejPOLSKIE TOWARZYSTWO TURYSTYCZNO-KRAJOZNAWCZE
Zarząd Oddziału im. dr Mieczysława Orłowicza
w Przemyślu
Koło Przewodników
Klub Górski „Karpaty”
przy współpracy
Urzędu Miejskiego w Przemyślu

W RAMACH OBCHODÓW 31. ŚWIATOWEGO DNIA TURYSTYKI

zapraszają na

X Ogólnopolski Rajd Turystyczny
im. dr Mieczysława Orłowicza

Przemyśl
25 wrzesień 2010 r.

Cele rajdu:

• Propagowanie postaci patrona naszego Oddziału PTTK dr M. Orłowicza
• Poznanie walorów przyrodniczych i kulturowych regionu
• Promowanie aktywnego spędzania wolnego czasu, turystyki i krajoznawstwa


Trasy rajdu:
Nr 1 (pod patronatem Koła Przewodników)
Zbiórka w dniu 25.09.10 o godz. 10:00 na pętli autobusowej przy os. Kmiecie .
Przejście trasy: Fort XVIIA – Fort XVII Ostrów – Fort XVIII – Fort XVIIIA – Fort XVIIIB Głęboka – Fort XVIII Lipowica– fort VIII Łętownia.
Długość trasy: 9 km. Punkty: 10 do GOT, 9 do OTP
Prowadzenie: Krzysztof Stadnik

Nr 2 (pod patronatem Koła Przewodników)
Zbiórka w dniu 25.09.10 o godz. na parkingu przy stadionie Polonia na ul. Sanockiej o godz.10:00. Przejazd zamówionym autobusem do Wapowiec.
Przejście trasy: Wapowce – Łętownia – fort VIII Łętownia.
Długość trasy: 8 km. Punkty: 9 do GOT, 8 do OTP
Prowadzenie: Marzena Opaluch

Nr 3 (pod patronatem Klubu Górskiego „Karpaty”)
Zbiórka w dniu 25.09.10 o godz. 10:00 na przystanku MZK przy ul. Jagiellońskiej. Przejazd zamówionym autobusem do Drohojowa.
Przejście trasy: Drohojów - Hnatkowice - Orzechowce - fort VIII "Łętownia".
Długość trasy:14 km, Punkty: 15 do GOT, 14 do OPT.
Prowadzenie: Dariusz Hop

Nr 4 (rowerowa pod patronatem Klubu Górskiego „Karpaty”)
Zbiórka uczestników w dniu 25.09.10 o godz. 10:30 przy pomniku Orląt Przemyskich. Wyjazd o godz. 10:45.
Przejazd na trasie: Przemyśl, - Wapowce – Reczpol – Krasice - Krasiczyn - fort VIII Łętownia..
Długośc trasy: ok. 45 km. Punkty: 10 pkt. do KOT
Prowadzenie: Jan Paradysz (Przodownik Turystyki Kolarskiej)

Postanowienia uzupełniające dla trasy nr 4 - rowerowej:
Prosimy o sprawdzenie stanu technicznego roweru przed wyruszeniem w drogę.
Organizator zachęca do jeżdżenia na rowerze w kasku kolarskim.
Tempo jazdy turystyczno – rekreacyjne tj. ok. 15 km/h.
Podczas rajdu prosimy o stosowanie się do zaleceń obsługi imprezy.
Uczestnicy zobowiązani są do bezwzględnego przestrzegania zasad ruch drogowego.
Uczestnicy biorą udział w rajdzie na własne ryzyko i odpowiedzialność. Organizator nie bierze odpowiedzialności za wypadki powstałe w czasie trwania rajdu oraz za szkody wynikłe w stosunku do uczestników rajdu i osób trzecich.


Warunki uczestnictwa: W rajdzie mogą brać udział drużyny zgłoszone przez szkoły, Szkolne Koła i Kluby PTTK, Koła, Kluby i inne Oddziały PTTK, drużyny harcerskie, indywidualni turyści. Młodzież szkolna może brać udział tylko pod nadzorem dorosłych osób (nauczycieli i rodziców) odpowiadających za jej zachowanie.
Każdy uczestnik powinien: posiadać strój i ekwipunek turystyczny (dostosowany do pogody), dokument tożsamości, zespołowo pokonywać trasy, szanować i nie niszczyć przyrodę, przestrzegać KARTY TURYSTY oraz postanowień niniejszego regulaminu i podporządkować się ustaleniom organizatorów.

Zgłoszenia i wpisowe: (ostateczny termin: 20.09.2010 poniedziałek) należy dokonać w biurze Oddziału PTTK, ul. Waygarta 3, Przemyśl, tel. 016 678-53-74. W zgłoszeniu należy podać: imię i nazwisko, datę urodzenia, adres zamieszkania, przynależność do PTTK (numer legitymacji), numer wybranej trasy oraz dokonać wpłaty wpisowego w wysokości :
• członkowie PTTK z aktualnie opłaconą składką- 5 zł
• Młodzież szkolna zgłoszona przez szkoły - 6 zł
• Nie zrzeszeni w PTTK - 7 zł
• Zaproszeni goście oraz opiekunowie drużyn szkolnych zwolnieni są od opłaty wpisowego (jeden opiekun na dziesięciu młodocianych).


W ramach wpisowego uczestnicy otrzymują: przejazd na miejsce startu tras rajdowych (dotyczy trasy 2,3), przejazd z Łętowni do Przemyśla po zakończeniu raju, pamiątkową odznakę rajdową (dotyczy pierwszych 50 osób, które dokonają wpisowego), ubezpieczenie NNW, materiał krajoznawczy, opiekę kierowników tras, udział w okolicznościowym ognisku w tym herbatę, chleb, keczup, musztardę, kiełbasę.


Uczestnicy rajdu spotykają się przy okolicznościowym ognisku w dniu 25.09.2010 r. o godz. 15:00 na terenie fortu VIII „Łętownia”. W trakcie spotkania przy ognisku do dyspozycji uczestników będą takie atrakcje jak: tyrolka, ścianka wspinaczkowa, strzelnica.
Powrót z Łętowni do Przemyśla autobusami o godz. 17:00 do przystanku MZK na ul. Jagiellońskiej.

Postanowienia końcowe: świadczenia przysługują tylko osobom uczestniczącym w rajdzie, a wpisowe nie podlega zwrotowi. Opiekunowie drużyn ponoszą odpowiedzialność za zachowanie się uczestników, wszelkie szkody obciążają sprawcę.

Uczestnicy biorą udział w rajdzie na własne ryzyko i odpowiedzialność. Organizator nie bierze odpowiedzialności za wypadki powstałe w czasie trwania rajdu oraz za szkody wynikłe w stosunku do uczestników rajdu i osób trzecich. Organizatorzy zastrzegają sobie prawo do wprowadzenia zmian w przebiegu imprezy oraz prawo do ostatecznej interpretacji niniejszego regulaminu. Szczegółowe informacje o imprezie można otrzymać w biurze Oddziału PTTK w Przemyślu.

ZAPRASZAMY!!!Organizator: Urząd Miejski w Przemyślu, Wydział Kultury, Promocji i Turystyki, Tel.16 675 21 05, Rynek 1 37-700 Przemyśl, www.przemysl.pl oraz Oddział PTTK im. Dr M. Orłowicza w Przemyślu

JPGNULL (170,42KB)

Opublikował:  | Data publikacji: 10-09-2010 12:15
Modyfikował:  | Data modyfikacji: 10-07-2013 09:01