2 °C
  • PL
  • EN
  • DE
×

Wyszukaj w serwisie

Przebudowa dróg powiatowych w Przemyślu – ulice: Armii Krajowej, I. Paderewskiego, S. Okrzei, J. LelewelaProjekt współfinansowany ze środków Unii Europejskiej z Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Podkarpackiego na lata 2007 – 2013.W dniu 30 sierpnia 2010 r. została podpisana umowa na dofinansowanie projektu „Przebudowa dróg powiatowych w Przemyślu – ulice: Armii Krajowej,
I. Paderewskiego, S. Okrzei, J. Lelewela” realizowanego w ramach Osi Priorytetowej II „Infrastruktura techniczna” Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Podkarpackiego na lata 2007 – 2013.

Zakres prac obejmuje wykonanie robót remontowych polegających na:
• wymianie istniejących nawierzchni jezdni, chodników i zjazdów drogowych,
• wymianie elementów i urządzeń drogowych takich jak krawężniki, obrzeża, bariery ochronne,
• wymianie, przebudowie i uzupełnieniu elementów oraz urządzeń systemu odwodnienia powierzchniowego.


Wartość całkowita: 7 109 968,34 zł
Dofinansowanie w ramach RPO WP: 4 976 977,83 zł

Zakończenie realizacji projektu planowane jest do końca sierpnia 2011 roku.
Inwestujemy w rozwój województwa podkarpackiego.

Źródło: Wydział Funduszy Europejskich i Strategii Rozwoju

×

Zapisz się do newslettera

Wyrażam zgodę na przetwarzanie moich danych osobowych zgodnie z ustawą o ochronie danych osobowych w celu przesyłania newslettera. Podanie moich danych osobowych jest dobrowolne, ale niezbędne do realizacji usługi. Jestem świadomy/ma iż mam możliwość ich poprawiania, żądania zaprzestania ich przetwarzania lub wniesienia sprzeciwu wobec ich przetwarzania. Administratorem danych jest Gmina Miejska Przemyśl z siedzibą Rynek 1, 37-700 Przemyśl