37 °C
  • PL
  • EN
  • DE
×

Wyszukaj w serwisie

Przebudowa dróg powiatowych w Przemyślu – ulice: Armii Krajowej, I. Paderewskiego, S. Okrzei, J. LelewelaProjekt współfinansowany ze środków Unii Europejskiej z Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Podkarpackiego na lata 2007 – 2013.W dniu 30 sierpnia 2010 r. została podpisana umowa na dofinansowanie projektu „Przebudowa dróg powiatowych w Przemyślu – ulice: Armii Krajowej,
I. Paderewskiego, S. Okrzei, J. Lelewela” realizowanego w ramach Osi Priorytetowej II „Infrastruktura techniczna” Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Podkarpackiego na lata 2007 – 2013.

Zakres prac obejmuje wykonanie robót remontowych polegających na:
• wymianie istniejących nawierzchni jezdni, chodników i zjazdów drogowych,
• wymianie elementów i urządzeń drogowych takich jak krawężniki, obrzeża, bariery ochronne,
• wymianie, przebudowie i uzupełnieniu elementów oraz urządzeń systemu odwodnienia powierzchniowego.


Wartość całkowita: 7 109 968,34 zł
Dofinansowanie w ramach RPO WP: 4 976 977,83 zł

Zakończenie realizacji projektu planowane jest do końca sierpnia 2011 roku.
Inwestujemy w rozwój województwa podkarpackiego.

Źródło: Wydział Funduszy Europejskich i Strategii Rozwoju

Opublikował:  | Data publikacji: 07-09-2010 17:35
Modyfikował:  | Data modyfikacji: 25-01-2011 13:31