2 °C
  • PL
  • EN
  • DE
×

Wyszukaj w serwisie

Termomodernizacja Szkoły Podstawowej Nr 6 w Przemyślu

Projekt współfinansowany ze środków Unii Europejskiej z Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Podkarpackiego na lata 2007 – 2013.

W dniu 30 sierpnia 2010 r. została podpisana umowa na dofinansowanie projektu „Termomodernizacja Szkoły Podstawowej Nr 6 w Przemyślu” realizowanego
w ramach Osi Priorytetowej II „Infrastruktura techniczna” Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Podkarpackiego na lata 2007 – 2013.

Ponadto w dniu 26 sierpnia 2010r. została podpisana umowa z Przedsiębiorstwem Produkcyjno – Usługowym „TECHNOBUD” Sp. z o.o. z Przemyśla na wykonanie robót budowlanych w ramach projektu „Termomodernizacja Szkoły Podstawowej Nr 6
w Przemyślu”, a 31 sierpnia br. przekazano plac budowy Wykonawcy. Zakres rzeczowy prac obejmuje docieplenie ścian zewnętrznych i stropów, wymianę stolarki okienno-drzwiowej oraz remont instalacji centralnego ogrzewania.


Całkowita wartość projektu: 1306 693,55 zł
Wartość kosztów kwalifikowanych projektu: 1 244 995,39 zł
Dofinansowanie: 819 331,47 zł
Zakończenie realizacji projektu planowane jest na czerwiec 2011 roku.

Inwestujemy w rozwój województwa podkarpackiego.

Źródło: Wydział Funduszy Europejskich i Strategii Rozwoju

×

Zapisz się do newslettera

Wyrażam zgodę na przetwarzanie moich danych osobowych zgodnie z ustawą o ochronie danych osobowych w celu przesyłania newslettera. Podanie moich danych osobowych jest dobrowolne, ale niezbędne do realizacji usługi. Jestem świadomy/ma iż mam możliwość ich poprawiania, żądania zaprzestania ich przetwarzania lub wniesienia sprzeciwu wobec ich przetwarzania. Administratorem danych jest Gmina Miejska Przemyśl z siedzibą Rynek 1, 37-700 Przemyśl