2.5 °C
  • PL
  • EN
  • DE
×

Wyszukaj w serwisie

Ważny krok dla inwestycji przemyskiego PWiK-u

        

 

W dniu 2 września 2010 r. w Rzeszowie pomiędzy Agencją Restrukturyzacji i Modernizacji Rolnictwa z siedzibą w Warszawie a Przedsiębiorstwem Wodociągów i Kanalizacji Sp. z o.o. w Przemyślu została podpisana umowa o dofinansowanie Operacji „Przebudowa jazu piętrzącego w km 168 + 850 rzeki San w Przemyślu na przepławkę dla ryb” w ramach Programu Operacyjnego „Zrównoważony rozwój sektora rybołóstwa i nadbrzeżnych obszarów rybackich 2007-2013” Środka 3.2 „Ochrona i rozwój fauny i flory wodnej” objętego osią priorytetową 3 - Środki służące wspólnemu interesowi.

Umowa przewiduje pomoc ze strony Agencji w wysokości 25 433 424,00 w tym współfinansowanie ze środków Unii Europejskiej w ramach Europejskiego Funduszu Rybackiego stanowi kwotę 19 075 068,00 zł. Obecnie przygotowywana jest SIWZP.
Ogłoszenie o przetargu na roboty powinno ukazać się w Biuletynie Zamówień Publicznych oraz w Biuletynie Komisji Europejskiej w miesiącu październiku 2010 r.

źródło: PWiK

×

Zapisz się do newslettera

Wyrażam zgodę na przetwarzanie moich danych osobowych zgodnie z ustawą o ochronie danych osobowych w celu przesyłania newslettera. Podanie moich danych osobowych jest dobrowolne, ale niezbędne do realizacji usługi. Jestem świadomy/ma iż mam możliwość ich poprawiania, żądania zaprzestania ich przetwarzania lub wniesienia sprzeciwu wobec ich przetwarzania. Administratorem danych jest Gmina Miejska Przemyśl z siedzibą Rynek 1, 37-700 Przemyśl